Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Předávací protokol motorového vozidla

Předávací protokol slouží jako evidence stavu vozidla při předání od jedné osoby jiné osobě. Tj. například se zde eviduje počáteční stav při předání vozidla od garážmistra prvnímu řidiči, a pak každé další předání vozidla mezi řidiči.

Přehled okna

Přehled okna 1 Tisk předávacího protokolu.
2 Menu dalších akcí. Naleznete zde konfiguraci předávacího protokolu, kde můžete nastavit sledované položky v předávacím protokolu. Tj. můžete zde nastavit obsah druhé až čtvrté záložky předávacího protokolu.
3 Záložka základních údajů. Není konfigurovatelná.
4 Záložka výbavy vozidla. Je konfigurovatelná. Měla by obsahovat povinnou výbavu vozidla. Také sem lze přidat další výbavu, jako například rádio, apod.
5 Záložka stavu elektroinstalace vozidla. Je plně konfigurovatelná.
6 Záložka dokladů k vozidlu. Je plně konfigurovatelná.
7 Zvolené vozidlo. Lze zde změnit jeho parkovací místo, neboli stání.
8 Předání vozidla od jedné osoby jiné osobě a datum předání.
9 Základní údaje o stavu vozidla při předání.

Upozornění Do tisku se obsah konfigurovatelných záložek dostane pouze pokud zaškrtnete, že je daná položka v pořádku, nebo pokud napíšete alespoň důvod, proč jste položku nezaškrtli. Jedná se o evidenci stavu vozidla, bez obsahu by neměl tisk smysl. Vynechání prázdných řádků také slouží jako ošetření pro historické záznamy, aby se v jejich tisku nezobrazily položky, které byly přidány až později.

Konfigurace obsahu předávacího protokolu

Menu volba Konfigurační volbu můžete nalézt v menu pod tlačítkem dalších akcí. V tomto okně lze nastavit obsah záložek výbavy, elektroinstalace vozidla, a případně i dokumenty, které by se měly ve vozidle nacházet (např. servisní knížka, zápis o nehodě, apod.).
Z tohoto číselníku by se nemělo mazat, ani v něm editovat, pokud již existují nějaké předávací protokoly vozidla. Pokud chcete změnit požadovanou výbavu změnit, zneplatněte rušenou výbavu. Případně můžete přidat i novou výbavu.

Konfigurační okno