Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Vazba

SQL vazba z tabulky ORGA na tabulku OSOBY

select *
from ORGA orga
left outer join OSOBY osoby on osoby.idpk = orga.idpk_osoby_schval