Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Evidence pracovišť

Evidence rizikových pracovišť. Rizikové pracoviště se objevují i v celkovém přehledu LP.

Detail evidence rizikových pracovišť