Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rezervace vozidel

Rezervace vozidel slouží jako volitelná nadstavba systému pravidelných akcí. Umožňuje zakládat rezervace jak pro základní důvody jízdy, tak i pro blíže specifikované pravidelné akce. Hlavním účelem rezervací je zaevidování obsazení vozidla, aby systém pravidelných akcí zaregistroval obsazení vozidla a neumožnil jeho duplicitní použití (platí i pro systém generování linek). Pokud je vozidlo zarezervováno pro pravidelnou akci, v pozadí je vygenerována související věta pravidelné akce.
Rezervace jsou naprosto volitelný systém. Kolize termínů pravidelných akcí jsou detekovány i bez nich. Hlavním důvodem vytváření rezervací pro pravidelné akce je to, že rezervace umožňují zarezervovat více vozidel najednou. To znamená, že věty do evidence pravidelných akcí budou vloženy hromadně pro každé zarezervované vozidlo.
Rezervace také umožňují specifikovat, jestli nějaký důvod jízdy, nebo pravidelná akce odvozená od daného důvodu, vyžaduje schválení zodpovědnou osobou. Osoby zodpovědné za schvalování rezervací jsou stanoveny číselníkem schvalovatelů rezervací.

Přehled okna

Přehled okna 1 Identifikační číslo rezervace. Je generováno automaticky, ale můžete specifikovat libovolné jiné.
2 Důvod rezervace z číselníku důvodů jízd.
3 Volitelná položka. Jedná se o položku z číselníku pravidelných akcí. Pro každé rezervované vozidlo podle ní bude vygenerována věta do evidence pravidelných akcí.
4 Osoba, která rezervaci vytvořila.
5 Schvalování rezervace. Pokud je nutné schválení, rezervující osoba pouze volí, kdo má rezervaci schválit. Zbylá pole smí editovat jen zvolený schvalovatel
6 Počátek a konec rezervace. Jedná se především o orientační údaj. Data a časy u rezervovaných vozidel jsou směrodatné.
7 Tlačítka pro přidání a odebrání rezervovaného vozidla.
8 Rezervované vozidlo. Některá pole lze editovat. Pole schválení smí editovat pouze schvalovatel.