Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Evidence pravidelných akcí

Evidence pravidelných akcí slouží k udržování historie a plánování STK, výměn oleje, garančních prohlídek, apod. Pokud je evidovaná akce periodická, při vyplnění termínu splnění se automaticky do systému vygeneruje další plánovaná akce pro dané vozidlo. Další akce je vygenerována jen pokud ještě není naplánována. Na obrázku níže

Přehled okna

Přehled okna 1 Zvolené vozidlo .
2 Počet najetých km. Automaticky se doplní při vyplnění termínu splnění.
3 Zvolená pravidelná akce .
4 Plánovaný termín akce.
5 Tlačítko pro snadné překopírování plánovaného termínu do termínu splnění.
6 Termín splnění akce.
7 Předpokládaná délka platnosti této akce.
8 Opakovat do se vyplňuje například v případě známého termínu vyřazení vozidla z vozového parku. Pokud by další pravidelná akce měla být naplánována až po tomto datu, není již vygenerována.

Poznámka Barvy řádku značí stav akce:
Modré pozadí značí, že akci je jednorázová a již proběhla,
Zelené pozadí značí, že akce se periodicky opakuje, již proběhla, a je stále platná (ještě neuplynula perioda pro opakování),
Oranžové pozadí označuje že akce se periodicky opakuje, již proběhla, a je již po termínu platnosti - tudíž neplatná.