Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Dispečink

Dispečink je úloha určená především pro organizaci, řízení linkového rozvozu zboží. Evidenci stazek, závad vozidel a sledování nákladů na dopravu.