Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Kalendář nákladních vozidel

Jedná se o variantu zobrazení kalendáře akcí, který zobrazuje pouze vozidla v kategorii „nákladní…“.