Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Kalendář akcí

Kalendář akcí je zobrazení linek, pravidelných akcí a rezervací vozidel. Poskytuje rychlý přehled toho, jak na sebe v daném týdnu jednotlivé akce navazují. Jednotlivé akce jsou zobrazeny jako vodorovné geometrické útvary - jakési časové osy. Oblé okraje představují počátek a konec akce a zároveň slouží jako ovládací prvky pro zkracování a prodlužování akce. „Tělo“ akce slouží k posunu celé akce beze změny jejího trvání. Kalendář se automaticky přeskupuje podle pořadí akcí.

Přehled okna

Přehled okna 1 Tlačítko pro přepnutí mezi týdenním a denním zobrazením.
2 Opravit vše slouží k odemčení kalendáře akcí pro editaci. Když je kalendář odemčen, tak lze lze některé grafické prvky (akce) posunovat a zvětšovat/zmenšovat (měnit jejich časy).
3 Pro označenou akci otevře její detail.
4 Nastavení dne.
5 Malý kalendář. Zobrazuje zvolený den a umožňuje rychlé přepnutí týdne/dne.
6 Výčet vykreslených akcí. Při výběru akce v tomto seznamu je zvolena odpovídající akce i v grafickém znázornění.
7 Legenda barev pro aktuálně vykreslené akce.
8 Akce jednotlivých vozidel jsou od sebe odděleny vodorovnou linkou s popiskem. V popisku najdete interní číslo vozidla, registrační značku vozidla a jeho model.
9 Aktuálně zvolená akce. V tomto případě garanční prohlídka. Předcházející akce před ní je linka a následující akcí je STK.

Informace v grafickém znázornění

Informace v grafickém znázornění 1 Bílý plný oblouček v okraji akce označuje aktuálně zvolenou akci.
2 Šedý okraj akce označuje akci s pevnou délkou trvání, tj. nelze ji roztáhnout, ani zmenšit.
3 Šedá horní část označuje akci, kterou nelze posunout. Může se jednat o schválenou rezervaci, splněnou STK, apod. Jedná se tedy o akce, které z nějakého důvodu již nejsou přesunutelné.
4 Barevná část akce odpovídá legendě.
5 Barevný okraj akce označuje akci, u které lze měnit délku trvání.
6 Žlutá horní část označuje akci, kterou lze libovolně přesunovat.

Poznámka Základy ovládání (režim „Opravit vše“):

  • chycení levou myší a tažení na okrajích akce mění její délku,
  • chycení levou myší v „těle“ akce slouží k jejímu posunu beze změny délky,
  • chycení pravou myší kdekoliv slouží k posunu akce beze změny délky,
  • dvojklik myší na akci otevře dialog pro přesné nastavení času.