Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Archivace

Archivace tabulek podle datumu. Po zadání datumu archivace se záznamy z aktuálních tabulek přesunou do archivní tabulky a v původní tabulce se zruší.

Archivace se použije pro tabulky:

THN (Kalkulace) - z tabulek KTHN a KTHN1 se záznamy přesunou do tabulek KTHN_AR a KTHN1_AR s příznakem typu normy (pevná, plánová, …)

Technologické postupy - z tabulek KTPO a KTPO1 se záznamy přesunou do tabulek KTPO_AR a KTPO1_AR

Deník výroby - z tabulek KSKUT, KSKUT111, … se záznamy přesunou do tabulky KSKUT_AR s příznakem odkud k přesunu došlo

Plán - z tabulky KPLN se záznamy přesunou do tabulky KPLN_AR s příznakem typu plánu (pevný, operativní, …)

Rozpis výroby - z tabulky KPLNSM se záznamy přesunou do tabulky KPLNSM_AR s příznakem typu rozpisu (podle volby v menu rozpisu výroby)

Výkaz stroje - z tabulky KVYKSTR se záznamy přesunou do tabulky KVYKSTR_AR

Sledování jakosti - z tabulky KJAK se záznamy přesunou do tabulky KJAK_AR