Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Mimořádné akce

Mimořádné akce slouží pro vykonání některých nestandardních čínností.

Operace se soubory

Výskyt položky

Vzhledání výskytu položky v THN

Nahrazení položky

Nahrazení čísla položky v THN

Záměna procenta úprav položky

Záměna koeficientu přepočtu normy

Přecenění položky THN

- CENA - skladová cena-1

- CENA2 - skladová cena-2

- VCENA - velkoobchodní cena-1

- MCENA - maloobchodní cena-1

- ZCENA - zahraniční cena-1

Oprava vazeb-idpk norma-položka-ceník

Opraví se příslušná čísla idpk na hlavičce a položce normy.

Aktualizace Kalkulací z pevné normy

např. pol. kalk. 1-30 podle kalk. položky (KP) na položce pevné normy

Aktualizace Kalkulací podle kalkpk.cfg

např. pol. kalk. 31-99

Naplnění normy Kthn z kpn

První naplnění tabulky KTHN a KTHN1 z původních tabulek KPA(1),KPB(1),KPC(1),KPK(1),KPO(1).

Naplnění postupů Ktpo z ktp

První naplnění tabulky KTPO a KTPO1 z původních tabulek KTP(1).

Naplnění plánu Kpln z kplan

První naplnění tabulky plánu KPLN a KPLN1 z původních plánů KPLAA(1), KPLAB(1), …

Naplnění výkazu strojů Kvykstr z kvyksn

První naplnění tabulky výkazu stroje KVYKSTR z původního Kvyksn.

Naplnění sazeb Kszb z ksazba

První naplnění tabulky sazeb KSZB z původního Ksazba.

Diagnostika tabulek

Hlavičky norem bez položek - sestava kthnbezpol.jrxml

Položky norem bez hlaviček - sestava kthn1bezhl.jrxml

Normy hlavička=položka - sestava kthn1eqvhl.jrxml

Normy v položkách s původem 1 - sestava kthnapolp1.jrxml

Ceny v položkách THN

- skladové ceny v položkách o více než 30% rozdílné oproti ceníku - sestava kthn1ceny.jrxml

- skladové ceny 2 v položkách o více než 30% rozdílné oproti ceníku - sestava kthn1ceny2.jrxml

- maloobchodní ceny v položkách o více než 30% rozdílné oproti ceníku - sestava kthn1cenym.jrxml

- velkoobchodní ceny v položkách o více než 30% rozdílné oproti ceníku - sestava kthn1cenyv.jrxml

- zahraniční ceny v položkách o více než 30% rozdílné oproti ceníku - sestava kthn1cenyz.jrxml

Konfigurační věty číselníků výroby

Číselníky KO… Založení konfiguračních vět číselníků výroby.

Uživatelské volby

Editace parametrů Editace textových/parametrických souborů.

... další volby se mohou lišit podle potřeby.