Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Ceník a číselníky

V této kapitole jsou popisovány všechny další číselníky používané v podsystému Prodej kromě číselníků souvisejících s Adresářem a Obchodním doplňkem adresáře. Číselníky jsou podle svého určení rozděleny do 5 základních skupin: