Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Adresář

V této kapitole jsou popisovány zejména číselníky související s podsystémem Prodej, které se týkají Adresáře a Doplňku adresáře a nejsou součástí základních kmenových dat. Číselníky jsou podle své složitosti rozděleny do 2 základních skupin:

Popis údajů pořizovaných v základní části Adresáře naleznete v jiné části dokumentace: