Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Konfigurace

Konfigurace - Skladovani

 • Uživatel - identifikace uživatele, pro kterého se nastavuje individuální konfigurace.
 • Platnost - příznak Platnosti / Neplatnosti konfigurační věty.
 • Datum od-do - datum platnosti konfigurace od: do:.
 • Klic 1-3 - nastavení názvů klíčů pro další rozlišování položek na dokladech, případně na skladech.
 • Jméno programu- nastavení programu pro cenovou tvorbu, převodník a kusovník.
 • Kontrola datumu zpět a vpřed - nastavení kombinace dnů a měsíců povoleného posunu datumu editace dokladu zpět a vpřed.
 • Kód DŘ do sborníku- přednastavená dkladová řada, která se použije při sborníkování účetních vět.
 • Povolení výdeje do mínusového stavu - povolit do mínusu, povolit jen výdeje, povolit jed dod.listy, nepovolit, nepovolit dod.listy, nepovolit výdeje
 • Závod pro likvidaci - útvar MD, útvar DAL, souvztažnost.
 • Způsob tvorby souvztažnosti - ano.
 • Vazba na Personalistiku - z Osob.
 • Povolení opožděného dokladu- ano, ne.
 • Způsob opravy dokladu- ano, jen stornem.
 • Interaktivní zápis do likvidace - ano, dávkou.
 • Způsob úklidu dat- ano, ne.
 • Blokovat doklad pro tisk- ano, ne.
 • Dokladová řada do OBM- ano, ne.
 • Hlídat uzavřené účetní období- ano, neí.
 • Hlídání minimálního množství- ano, ne.
 • Evidence zakázky - ano, ne.
 • Stavy po zakázkách - ano, ne.
 • Způsob kontroly zakázky - ano ne.
 • Způsob pořízení NN - ano, ne.
 • Způsob tvorbz souvztažnosti Závod - ano, ne.
 • Pořízení zakázky dle účtů - ano, ne.
 • Nastavení poslední věty - ano, ne.
 • Pořízení bez vazby na katalog - ano, ne.