Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Stavy skladů

Stavová karta

Ikony v záhlaví pořizovací obrazovky

V levé části jsou umístěny ikony, které se používají standardně v celém Orsoft Open.

* Ovládání

V pravé části jsou ikony určené pro podsystém:

Tisky - opisy, rekapitulace , výstupy do excelu, uživatelské tisky dle různých hledisek

Další nabídka

 • Přepočet skladové karty
 • Poznámky
 • Oprava aktuálního stavu
 • Stav za číslo
 • Hromadné akce
  • Přepočet stavů skladů
  • Měsíční uzávěrka skladů
  • Rušení nulových stavů
  • Doúčtování odchylek

Čtyřlístky umožňují filtrování:

 • Všechny stavy
 • Nenulové stavy

Filtr je přednostně nastaven na výběr všech stavů skladů.

Na stavové kartě není povolena editace.

Záložky na stavové kartě:

 • Stav - záložka obsahuje informace o počátečním stavu, kumulacích příjmů, výdejů a dodacích listů a konečném stavu na skladové kartě. Pokud se neprovádí pravidelná měsíční uzávěrka, pak jsou kumulace příjmů, výdejů a dodacích listů za celé období od posledního úklidu dat.
 • Kumulace - záložka obsahuje informace o počátečním stavu, kumulacích příjmů, výdejů a dodacích listů na skladové kartě za celé období od posledního úklidu dat.
 • Skladové Pohyby - záložka obsahuje seznam pohybů na skladové kartě od posledního úklidu dat.
 • Dodací listy - záložka obsahuje seznam dodacích listů na skladové kartě od posledního úklidu dat.
 • Předběžné pohyby -záložka obsahuje seznam předběžných příjmů a výdejů na skladové kartě od posledního úklidu dat.