Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Přístupový strom

Přístupový strom se spouští volbou Administrace/Přístupový strom. Může s ním pracovat pouze administrátor, tj. osoba s oprávněním k funkci Přístupový strom (ors.admin.pristupovyStrom).

V přístupovém stromu lze prohlížet a nastavovat strukturu pro filtrování dat. Základním prvkem je uzel. Uzly lze libovolně vnořovat.

Přístupový strom se aktivuje ve Správě profilů (volba Administrace/Správa profilů) rozkliknutím daného profilu a editací položky „Přístupový strom“.

V nabídce jsou tyto možnosti:

 • Útvary (dle přístupového stromu) - zapnutí filtru na útvary dle struktury přístupového stromu
 • Osobní čísla (dle přístupového stromu) - zapnutí filtru na osobní čísla, včetně podřízených osobních čísel dle struktury přístupového stromu
 • Organizační struktura - uživatel vidí sebe a své podřízené podle definice v organizační struktuře. Pro tento filtr třeba zaměstnance doplňovat do vlastního přístupového stromu.
 • Pouze privátní data - uživatel vidí pouze sebe (pouze data o něm)
 • Převzít nastavení - převezme se nastavení z profilu, který je mu nadřazen
 • Nic - vypnutí filtru (přístupového stromu)

Při založení nového uzlu je třeba vyplnit:

 • Uzel - Popisek nebo vlastní kód uzlu
 • Název - Název uzlu
 • Nadřízený uzel - Zde se vybírá nadřízený uzel, pokud existuje
 • Osoby - Tlačítky „+“ a „-“ se přidávají nebo odebírají uživatelé v rámci daného uzlu
 • Útvary - Analogicky s osobami se tlačítky „+“ a „-“ přidávají nebo odebírají útvary přiřazené uživatelům v daném uzlu

Od verze 17.1 je možné zapnout rozšířenou funkci přístupového stromu. Díky této funkci lze mít více na sobě nezávislých přístupových stromů. Ke kořenovému uzlu se přidávají úlohy, nekořenové uzly se ignorují. Například když přidáme úlohu cestovní příkazy kořenu stromu „200 Finance“, tak cestovní příkazy budou zobrazovat data odfiltrovaná dle struktury stromu i v případě, že přihlášený uživatel bude ještě v dalším stromu bez úlohy cestovní příkazy. Pro správnou funkci výběrů z oprávnění musí být v kořeni přístupového stromu úloha „ors.admin.Osoby“.

Příklady

 • Filtr útvarů - je-li zapnutý filtr na útvary, tak dle struktury na obrázku výše se budou data filtrovat následovně: např. pan Cestář s osobním číslem 555 má povoleno vidět data příslušná útvarům 0050 a 1020, tyto útvary jsou definovány v rámci uzlu. Osobní čísla se v tomto případě nevyhodnocují.
 • Filtr osobní čísla - je-li zapnutý filtr na osobní čísla, tak dle struktury na obrázku výše se budou data filtrovat následovně: např. pan Cestář dle struktury uvidí svá data a také data všech svých podřízených, v tomto případě pana Druhého, pana Pokorného a pana Řeháka. V tomto případě se nevyhodnocují útvary. Pan Druhý, jelikož je ve dvou uzlech, tak uvidí svá data a také data pana Macha, pana Pokorného a rovněž pana Řeháka.
 • Filtr pouze privátní data - je-li zapnutý filtr na privátní data,tak se uživateli zobrazí pouze data odpovídající jeho osobnímu číslu.
 • Prevzít nastavení - převezme nastavení nadřazeného profilu