Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Bezpečnost systému

Zde se nastavují konfigurační parametry pro bezpečnost systému.

Objektová ochrana

 • Objektová ochrana zapnuta - zapnutí/vypnutí systému přístupu podle nastavených oprávnění (hlavní vypínač objektové ochrany). Je-li zapnuto, řídí se přístupová práva uživatelů k úlohám podle přidělených profilů.
 • Rozšířený přístupový strom - zapnutí/vypnutí rozšířené funkce přístupového stromu viz. přístupový strom

Hesla

Zde se nastavují parametry pro přístupová hesla do Orsoftu

 • Platnost hesla (dny) - maximální platnost hesla ve dnech. Po uplynutí této doby je uživatel při přihlašování vyzván ke změně hesla. Bez změny hesla mu není přihlášení dovoleno. Je-li vyplněna nula, je platnost neomezená.
 • Minimální platnost hesla - doba od poslední změny hesla, během které si uživatel nemůže heslo znovu změnit. Je-li vyplněna nula, může si uživatel měnit heslo kdykoliv.
 • Počet logovaných změn hesla - (připravuje se) udává, kolik předchozích hesel uživatele se loguje. S využitím logovaných hesel se uživateli nepovolí změnit heslo na takové, které již dříve používal. Je-li vyplněna nula, tak se pouze kontroluje, zda nové heslo není shodné s aktuálním.
 • Minimální délka hesla - minimální celkový počet znaků hesla
 • Minimální počet číslic - minimální počet číslic v hesle
 • Minimální počet malých písmen - minimální počet malých písmen v hesle
 • Minimální počet velkých písmen - minimální počet velkých písmen v hesle
 • Minimální počet speciálních znaků - minimální počet znaků hesla, které musejí být ze sady povolených speciálních znaků
 • Sada povolených speciálních znaků - sada znaků, na něž se kontroluje minimální počet speciálních znaků v hesle

Neúspěšné přihlášení uživatele

Pokud jsou při přihlašování klienta zadány na přihlašovací obrazovce třikrát za sebou chybné přihlašovací údaje (login, heslo), dojde k ukončení klientského programu. Další pokusy o přihlášení jsou možné až po novém spuštění klienta.

Veškerá přihlášení (úspěšné, i neúspěšné pokusy) jsou systémem logovány v interním logu.

Doba nečinnosti

 • Maximální doba nečinnosti (minuty) - doba, po které je uživatel, který během ní v Orsoftu neprovedl žádnou akci (byl nečinný), automaticky odhlášen, tj. jím spuštěný Orsoft je ukončen. Pokud je vyplněna nula, žádné hlídání nečinnosti se neprovádí. Tato hodnota se použije pouze pro ty uživatele, kteří nemají maximální dobu nečinnosti nastavenou individuálně v tabulce uživatelů .