Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Plánování odpisů

Plánovací soubor majetku

V rámci této volby lze prohlížet plán odpisů, vytvořený volbou Výpočet plánu odpisů. Jedná se o plánované odpisy (účetní, daňové, eventuálně rozpuštěné transfery) ke všem odpisovaným inventárním číslům.

Popis tabulky viz odkaz níže:

Přes ikonu pro Tisky se nabízí tyto sestavy:

  • Plán odpisů za 12 období
  • Plán odpisů za zadané obdobíVýpočet plánu odpisů

V rámci této volby lze založit plánovací soubor majetku k zadanému období zpracování. Na dialogovém okně je třeba zadat tyto údaje:

  • Rok, do kterého si přejete odpisy plánovat
  • Typy odpisů:
    • daňové odpisy - pokud není zaškrtnuto, daňové odpisy se nepočítají
    • účetní odpisy - pokud není zaškrtnuto, účetní odpisy se nepočítají, pokud se jedná o rozpočtovou organizaci, tak zaškrtnutí tohoto parametru znamená zároveň plánované rozpouštění transferů

Tlačítko Návrat akci ruší.