Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Interaktivní nastavení oprávnění

Interaktivní nastavení je způsob definice oprávnění použitelný pro úlohy, které se spouštějí přímo z menu nebo dalších nabídek. Spočívá v „naklikání“ práv pomocí myši přímo z menu. Může je provádět pouze administrátor Orsoftu, což je osoba, které má oprávnění k úloze Správa profilů (ors.admin.opravneni). Administrátor nepracuje se seznamem úloh, ale přímo s volbami v menu. Ty odpovídají popisům úloh v seznamu úloh.

Do režimu definice oprávnění se z hlavního menu vstupuje přes pravé tlačítko myši a volbu Definice oprávnění pro profil.

Z dalších nabídek se do režimu definice oprávnění vstupuje opět přes pravé tlačítko myši a volbu Definice oprávnění položek pro profil.

Pro jednotlivá akční tlačítka (např. Saldo v Adresáři) se do režimu definice oprávnění vstupuje opět přes pravé tlačítko myši a volbu Definice oprávnění pro profil. Pokud se na pravé tlačítko myši nenabídne volba Definice oprávnění pro profil, znamená to, že tlačítko nemá přiděleno ID oprávnění a nelze jej zakazovat/povolovat přes systém oprávnění. Takové tlačítko je buď viditelné vždy nebo se jeho viditelnost nastavuje automaticky.

Poté následuje výběr profilu, pro který se bude definovat. Profil se vybere z nabídnutého seznamu profilů.

Po výběru profilu je program v režimu definice oprávnění a nyní se na pravé tlačítko nabízí volba Zakázat nebo Povolit v závislosti na aktuálním stavu volby.

Již zakázané nebo nějak omezené volby jsou zobrazeny s červeným nebo oranžovým podbarvením. Oprávnění k funkci má obecně čtyři atributy (Založení, Čtení, Úprava, Smazání), které lze nastavit nezávisle .

Po provedení všech nastavení je potřeba ukončit režim definice oprávnění přes pravé tlačítko myši a volbu Běžná práce.