Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Bankovní spojení

Bankovní spojení firmy (tabulka o6a1) - je vázána na základní soubor adresáře o6a přes číslo firmy. Pro jednu firmu může existovat více bankovních spojení.

Hlavička - identifikace záznamu

 • Číslo firmy - číslo firmy a její název
 • Řádek - číslo řádku bankovního spojení

Pořizované údaje

 • Směrový kód - směrový kód banky (viz též poznámka níže). Dotahuje a kontroluje se na číselník bankovních ústavů, kde se zohledňují kódy na 4 číslice a méně.
 • Bankovní spojení - úplné bankovní spojení (viz též poznámka níže).
  • Do tohoto pole se ukládá BS ve standardním tvaru. Pokud se sem vyplní BS ve standardním tvaru, doplní se do pole IBAN automaticky BS ve tvaru IBAN. Pokud se sem vyplní BS ve tvaru IBAN, je automaticky přesunuto do pole IBAN a do pole Bankovní spojení se doplní standardní tvar účtu. Podobně pokud se vyplní do pole IBAN BS ve tvaru IBAN, doplní se do pole Bankovní spojení BS ve standardním tvaru. Výše popsané platí pro účty české (CZ) nebo slovenské (SK). U účtů jiných států EU se doplnění druhého tvaru neprovádí, pouze se BS ve tvaru IBAN přesune do pole IBAN. Uložení účtu v obou tvarech (standardní, IBAN) je výhodné pro kontroly na Registr plátců DPH, kde se mohou účty vyskytovat v jednom nebo druhém tvaru. U bankovních spojení pořízených dříve lze vzájemné doplnění IBAN z BS a BS z IBAN provést ve volbě Kmenová data/Mimořádné akce/Hromadné změny/Kontrola bankovních spojení .
  • Od 3/2024 se vzájemné doplnění BS z IBAN a naopak provádí pouze tehdy, je-li jeden z těchto atributů zatím nevyplněn. Pokud jsou uživatelem vyplněné BS a IBAN v rozporu, je na to uživatel pouze upozorněn, ale takový stav lze uložit.

Pozn.: Pokud je požadováno, lze nově zakládané bankovní spojení pořídit výběrem z účtů zveřejněných v Registru plátců DPH (přes tlačítko Registr plátců DPH ). Pro správnou funkčnost musí být v konfiguraci adresáře zapnuta kontrola DIČ on-line.

 • Účet zveřejněn v Registru plátců DPH - příznak zveřejnění účtu v Registru plátců DPH
 • Datum zveřejnění - datum zveřejnění účtu
 • Kód měny - kód měny, ve které je účet veden
 • Sídlo banky - adresa sídla banky
 • Bankovní spojení redukované - redukované bankovní spojení (bez předčíslí)
 • Specifický symbol - lze dotáhnout z číselníku bankovních ústavů, kde se specifické symboly od směrových kódů bank odlišují počtem číslic (specifický symbol na 10 číslic, směrový kód banky 4 číslice). Vyplněná hodnota musí být v číselníku bank a mít délku 10 číslic včetně vedoucích nul. Do pole Specifický symbol se specifický symbol zapisuje numericky.
  • Poznámka: Při pořizování v cobolském Orsoftu se specifické kódy zapisovaly do pole Směrový kód. Jejich hromadný převod do pole Specifický symbol lze provést volbou Kmenová data/Mimořádné akce/Hromadné změny/Kontrola bankovních spojení .
 • IBAN - používá se pouze v zemích EU, jedná se o mezinárodně platné číslo bankovního konta. Je tvořené kombinací kód země/kontrolní číslice IBAN/kód banky/předčíslí a číslo účtu klienta za účelem zjednodušení a automatizace přeshraničních převodů. Struktura IBAN viz níže. Plnění pole viz též popis u pole Bankovní spojení.
 • Analytický účet
 • Název - název účtu
 • Krátký název - krátký název účtu
 • Číslo a datum posledního výpisu

Struktura formátu IBAN v ČR byla schválena Českou národní bankou a zaregistrována u ECBS. IBAN v žádném případě nemění stávající číslo bankovního účtu ani kód banky. Bankovní číslo je pouze doplněno o další znaky. IBAN pro účty vedené v ČR je tvořen vždy 24 znaky a má následující formy zápisu:

a) elektronická forma zápisu pro IBAN

CZ2803000080100566501963, kde

CZ - kód země

28 - kontrolní číslo

0300 - směrový kód banky

008010 - předčíslí BS

0566501963 bankovní spojení

b) písemný zápis pro IBAN

CZ28 0300 0080 1005 6650 1963

V poli bankovní spojení bude IBAN uváděn ve tvaru CZ2801001111112222222222.

-

Tisky

 • Nestandardní BS - vypíše seznam nestandardních bankovních spojení firmy, tj. takových, které mají na 4. pozici zprava znak „-“.