Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Informace

Doplňkové informace k firmě (tabulka O6A2) - je vázána na základní soubor adresáře O6A přes číslo firmy.

Pořizované údaje

 • Organizace je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném - informace o zápisu firmy v Obchodním rejstříku. Text složený z těchto údajů je použit při tisku formulářů a jiných výstupních dokladů. Viz též Kmenová data/Parametry/Konfigurace/Naše firma.
  • Obchodní rejstřík - název soudu, u něhož je OR veden (ve 2.pádu)- např. „u Krajského soudu v Hradci Králové“.
  • Oddíl - oddíl v OR (spolu s vložkou tvoří spisovou značku)
  • Vložka - vložka v OR
 • Přednastavené účetní údaje
  • Saldokontní účet odběratelský - účet z účetního rozvrhu OCUO
  • Saldokontní účet dodavatelský - účet z účetního rozvrhu OCUO
  • Daňová skupina odběratelská - skupina z číselníku daňových skupin ODANSK
  • Daňová skupina dodavatelská - skupina z číselníku daňových skupin ODANSK
  • Kód kontace odběratelský - kód kontace z tabulky předkontací OKONT
  • Kód kontace dodavatelský - kód kontace z tabulky předkontací OKONT