Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Informace

Doplňkové informace k firmě (tabulka O6A2) - je vázána na základní soubor adresáře O6A přes číslo firmy.

Pořizované údaje

 • Organizace je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném - informace o zápisu firmy v Obchodním rejstříku. Text složený z těchto údajů je použit při tisku formulářů a jiných výstupních dokladů. Viz též Kmenová data/Parametry/Konfigurace/Naše firma.
  • Obchodní rejstřík - název soudu, u něhož je OR veden (ve 2.pádu)- např. „u Krajského soudu v Hradci Králové“.
  • Oddíl - oddíl v OR (spolu s vložkou tvoří spisovou značku)
  • Vložka - vložka v OR
  • Pozn.: Údaje se plní při dotažení z ARESu. Zobrazí se po uložení firmy.
 • Přednastavené účetní údaje
  • Saldokontní účet odběratelský - účet z účetního rozvrhu OCUO
  • Saldokontní účet dodavatelský - účet z účetního rozvrhu OCUO
  • Daňová skupina odběratelská - skupina z číselníku daňových skupin ODANSK
  • Daňová skupina dodavatelská - skupina z číselníku daňových skupin ODANSK
  • Kód kontace odběratelský - kód kontace z tabulky předkontací OKONT
  • Kód kontace dodavatelský - kód kontace z tabulky předkontací OKONT
 • Mapové souřadnice adresy - souřadnice se pro firmy s IČ naplní při použití tlačítka Dotažení z ARESu , kdy se z ARESu stáhne Kód RÚIAN (kód adresního místa) a k němu z RÚIANu souřadnice. Podobně lze použít tlačítko Dotažení z RÚIANu , které navíc, pokud není IČ vyplněno, zkusí nalézt souřadnice v RÚIANu dle vyplněné adresy. Souřadnice lze též vyplnit ručně. Souřadnice se používají pro zobrazení okolí bodu (volba Nabídka/Zobrazit firmy v okolí).
  • WGS84 - World Geodetic System 1984. Bod s vypsanými souřadnicemi lze zobrazit na mapě pomocí tlačítka Zobrazit na mapě (WGS84) .
   • Latitude - šířka (stupně)
   • Longitude - délka (stupně)
  • S-JTSK - Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální. Bod s vypsanými souřadnicemi lze zobrazit na mapě pomocí tlačítka Zobrazit na mapě (S-JTSK) .
   • X - sever-jih (metry)
   • Y - východ-západ (metry)