Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Archiv adresáře dodavatelů/odběratelů

Archiv adresáře (tabulka O6ARCH) slouží k archivaci takových změn v adresáři (O6A), které jsou významné pro zpracování ostatních agend (např. pořizování a evidenci faktur apod.). Záznam v archivu obsahuje pouze vybrané položky adresáře. Stavy adresáře jsou ukládány k datu platnosti OD. Záznamy v archivu vznikají při editaci adresáře, pokud se změní některá ze sledovaných položek (viz níže). Při uvádění systému do provozu je potřeba provést počáteční naplnění archivu volbou Kmenová data/Mimořádné akce/Hromadné změny/Naplnění archivu adresáře.

V tabulce se evidují tyto údaje:

Hlavička

 • IČO - identifikační číslo firmy.
 • Název - zkrácený název firmy.
 • Číslo firmy - jednoznačné číslo firmy (hlavní klíč pro vazbu na další tabulky , interní parametr Orsoftu).

Základní údaje

 • Stav
  • Platnost OD - datum a čas, kdy byl záznam do archivu uložen, tj. od kterého začaly platit případné změny v adresáři. Tuto položku lze editovat pro případ dodatečného založení záznamu se starším datem platnosti.
  • ARES - pohled do Administrativního registru ekonomických subjektů
 • Obchodní název - plný obchodní název firmy.
 • Hlavní adresa - hlavní adresa firmy, použije se jako standard, pokud nejsou vyplněny Další adresy.
  • Jméno/Název - 4 pole pro název firmy ve tvaru, jak budou zobrazena v adrese. Skládá se z nich obchodní název. Pro fyzické osoby bude v prvním poli příjmení a ve druhém jméno.
  • Ulice - ulice vč. čísla popisného
  • P.O.Box - poštovní přihrádka
  • PSČ - poštovní směrovací číslo
  • Místo - město či obec
  • Země - značka země, pro českou legislativu se předvyplňuje „CZ“
  • NUTS - územní klasifikace
  • Řeč - úřední řeč, pro českou legislativu se předvyplňuje „CS“
  • Okres - značka okresu
   • Zobrazení adresy na mapě - lze provést přes tlačítko . Tato funkce vyžaduje verzi Javy 1.8.0 nebo vyšší. U zobrazené firmy lze dále pomocí tlačítka Zobrazit trasu zobrazit trasu z místa firmy uživatele do místa vybrané firmy.
 • DIČ - daňové identifikační číslo. V konfiguraci (Kmenová data/Adresář/Parametry/Konfigurace/Adresář) lze nastavit způsob kontroly na Registr plátců DPH (pro česká DIČ), příp. zapnout kontrolu na evropský VIES (VAT Information Exchange System) pro cizokrajná DIČ.
 • Plátce DPH - příznak plátce DPH
 • Ohlašovací povinnost - příznak pro ohlašovací povinnost
 • - rodné číslo (století, r.č. před lomítkem, r.č. za lomítkem, duplicita)
 • Zástupce 1 - statutární zástupce 1
 • Zástupce 2 - statutární zástupce 2
 • Holding - holding, vazba na nadřízenou firmu v adresáři

Klasifikace - další údaje k firmě

 • Klasifikace partnera
  • Odběratel - příznak pro odběratele (písm. „O“ ve sloupci Vztah(DOZ) v browse)
  • Dodavatel - příznak pro dodavatele (písm. „D“ ve sloupci Vztah(DOZ) v browse)
  • Zástupce - příznak pro zástupce (písm. „Z“ ve sloupci Vztah(DOZ) v browse)
 • Příznaky
  • Factoring

Další nabídka - další volby

 • Aktualizace vydaných faktur - idpk aktuálního záznamu O6arch, na kterém stojí kurzor, se zapíše do všech vydaných faktur s odpovídajícím datumem uskutečněného zdanitelného plnění (DUZP) (Tj. DUZP musí být mezi platností od aktuálního a nejbližšího vyššího záznamu O6arch). Volba slouží k ručním opravám vazby vydaných faktur na archiv adresáře.
 • Aktualizace došlých faktur - idpk aktuálního záznamu O6arch, na kterém stojí kurzor, se zapíše do všech došlých faktur s odpovídajícím datumem uskutečněného zdanitelného plnění (DUZP) (Tj. DUZP musí být mezi platností od aktuálního a nejbližšího vyššího záznamu O6arch). Volba slouží k ručním opravám vazby došlých faktur na archiv adresáře.