Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Struktura čísla NUTS

Tento číselník (tabulka O6SNTS) doplňuje číselník NUTS, určuje jeho strukturu. Obsahuje možné hodnoty údaje Úroveň pro jednotlivé země.

Obsah číselníku by měl odpovídat tomuto vzoru:

Zkratka Český ekvivalent Úroveň Délka
NUTS 0 stát 0 2
NUTS 1 území 1 3
NUTS 2 region soudržnosti 2 4
NUTS 3 kraj 3 5
LAU 1 (dříve NUTS 4) okres 4 6
LAU 2 (dříve NUTS 5) obec 5 12

Pořizované údaje

  • Kód země - kód země odpovídá prvním 2 znakům z čísla NUTS. Až na výjimky (např. UK místo GB) odpovídá číselníku zemí.
  • Úroveň - hodnota 0 až 5.
  • Popis - název úrovně.
  • Délka - délka čísla NUTS pro tuto úroveň.