Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Kategorie

Kategorie vztahu CRM (firmy)(číselník OHCRMKAT) - kategorie vztahu, určuje jaký je vztah mezi uživatelem a firmou. Standardní hodnoty jsou níže. Údaje s tučným kódem nemažte, pracují s nimi programy. Viz též číselníky CRM.

  • Potenciální partner (PPA)
  • Partner (PAR)
  • Konkurent (KON)
  • Investor (INV)
  • Auditor (AUD)
  • Orgán státní správy (OSS)
  • Tisk (TIS)
  • Neurčena (NEU)

Pozn.: Speciální význam má kategorie Partner, kam spadají dodavatelé nebo odběratelé, s nimiž je již uzavřena smlouva, tj. tzv. obchodní partneři resp. Adresář. Filtruje se podle ní při výběrech z podsystémů, tzn. např. při výběru firmy při pořizování faktury ve Finančním účetnictví se k výběru nabídnou pouze firmy kategorie Partner.