Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Odeslaná pošta

Odeslaná pošta využívá tabulku Poštovní deník a je určena k evidenci odeslané papírové pošty (dopisy, balíky) z firmy. Tzn. že z poštovního deníku se zobrazují pouze záznamy, které mají v položce Forma vyplněno Dopis nebo Balík a v položce Směr mají Odchozí pošta. Zápisy do poštovního deníku se provádějí ručně.

Záznam o odeslané poště obsahuje tyto položky:

 • Datum odeslání - datum a čas odeslání pošty. Při založení nového záznamu se nabízí aktuální datum a čas. Údaj je povinný.
 • Příjemce - vyplnění položky je povinné. Lze sem uvést název příjemce příp. včetně adresy, jejíž jednotlivé části jsou oddělené čárkami.
 • Předmět - předmět pošty, vyplnění položky je povinné, slovně musí být popsán předmět komunikace.
 • Číslo zásilky - číslo poštovní zásilky. Může být využito pro sledování zásilky (Tracking).
 • Odeslal - osobní číslo osoby, která odeslala poštu. Údaj je povinný, lze vybrat z číselníku osob. Přednabízí se číslo aktuálně přihlášeného uživatele.
 • Odesílatel - sem lze uvést název odesílatele příp. včetně adresy, jejíž jednotlivé části jsou oddělené čárkami. Není povinné.
 • Forma - forma papírové pošty (Dopis, Balík).
 • Směr - směr pohybu pošty. Předvyplněno Odchozí pošta, nelze editovat.
 • Druh zásilky - druh poštovní zásilky (Obyčejná, Doporučená, Doručenka, Do vlastních rukou) - viz číselník ODRUHZAS.
 • Způsob doručení - kanál, kterým byla odeslána nebo doručena papírová pošta (Česká pošta, Zásilková služba apod.) - viz číselník OZPUSDOR.
 • Firma - obsahuje číslo firmy příjemce, lze dotáhnout z adresáře dodavatelů/odběratelů. Údaj není povinný, ale pokud jde o firmu (nikoliv osobu), měl by být vyplněn. Po vyplnění čísla firmy se dotáhne adresa do následujících polí Adresa, pokud není žádná část adresy dosud vyplněna.
 • Adresa - adresa příjemce (Název firmy, Jméno osoby, Ulice, PSČ, Obec, Země). Pokud se nejdříve vyplní předcházející položka Firma, dotáhne se adresa z adresáře. Poté ji lze editovat. Adresa se nedotahuje v případě, že je některá část adresy již vyplněna. Pokud není firma vyplněna, lze adresu pořídit ručně.
 • Druh dokumentu - údaj je třeba vyplnit/vybrat z číselníku druhů elektronických dokumentů, pokud jde o elektronický dokument, který by se měl zobrazovat. Při ručním vyplňování záznamu není nutné vyplňovat.
 • Popis - popis pošty, lze vyplnit stručný text doplňující položku Předmět.
 • Poznámka - libovolná poznámka i většího rozsahu, pořizuje se ve víceřádkovém poli. Přes tlačítko Více ji lze zobrazit a editovat v samostatném okně.

Filtry v horní liště (podle data a času pořízení)

 • Všechny záznamy
 • Aktuální rok
 • Aktuální měsíc

*

Tisk podacího archu - podací arch odeslané pošty lze tisknout přes tlačítko Tisky/Podací arch.