Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Dávkové spouštění úloh

Orsoft Open lze spouštět v dávkovém režimu. Ten spočívá v tom, že po spuštění dávky se nezobrazí úvodní nabídka, ale pouze se provede v parametrech specifikovaná úloha nebo úlohy a poté Orsoft skončí. Dávky lze naplánovat pro noční spouštění.

Dávkově lze spouštět pouze vybrané úlohy, které v sobě mají zapracovanou podporu pro dávkové spouštění.

Pro zprovoznění nové dávkové úlohy je potřeba vytvořit novou dávku. Vzorová dávka s názvem batch_x_vzor.cmd je k dispozici v adresáři vzor\opensrv\data\davky. Pro vybrané úlohy mohou být dávky již předpřipravené a jsou součástí instalace, nalézají se opět v adresáři vzor\opensrv\data\davky.

Pravidla pro tvorbu a spouštění dávek

 • Aby bylo možné dávku spustit, musí již běžet server Orsoftu, RMI port serveru se plní do DRMI_PORT.
 • Doporučené umístění dávky je: opensrv/data.x/davky. Odtud by se měla spouštět.
 • Doporučený název dávky je batch_<x>_<akce>.cmd, kde <x> je zkratka (písmeno) podsystému a <akce> je vlastní název dávky, např. batch_o_aktPriznInsol.
 • Vzorový obsah dávky je potřeba doplnit o tyto parametry:
  • [nazev] … popisný název dávky, např. [nazev]=Aktualizace priznaku insolvence
  • <port> … RMI port již běžícího serveru, např. <port>=2099
  • [-login:<jmeno>] … login uživatele, např. [-login:<jmeno>]=-login:23
  • <beanName> … identifikátor služby, např. <beanName>=o6aDao pro služby týkající se adresáře
  • [parametry] … parametry služby, např. [parametry]=aktualizacePriznakuInsolvence pro úlohu Aktualizace příznaku insolvence
 • Údaje <beanName> a [parametry] bývají uvedeny v nápovědě k úloze, jinak je potřeba si je vyžádat od ORTEXu.