Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Import/export dat

  • Doplnění Evidence úpadců - dávkové doplnění interní Evidence úpadců z internetu (spouští se cobolská úloha)
  • Prohlížení reportů - dodatečné prohlížení reportů z importů
  • Stažení a import registru RÚIAN - stažení dat z webového registru RÚIAN do interní tabulky Adresní místa a navazujících tabulek