Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Organizační struktura

Organizační struktura obsahuje seznam organizačních míst, ke kterým lze přiřazovat zaměstnance. Organizační místa lze uspořádat hierarchicky a vyjádřit tím nadřízenost a podřízenost.

Zaměstnanci v organizační struktuře

K jednotlivým organizačním místům lze přiřadit zaměstnance. Primárně toto přiřazení vzniká v úloze Lidské zdroje v tabulce zařazení zaměstnance. Kromě zaměstnanců lze však do organizační struktury přidat i jiné osoby (např. externí pracovníky). Tyto pracovníky lze vybírat z tabulky osob.