Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:o0:o0_workflow [2017/01/30 07:40] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Workflow ======
 +===== Úvod =====
 +**Worflow je součástí tzv. ORCore** (technologického jádra Orsoftu Open), aby bylo jeho nastavení a funkcionalita přístupná z celého systému. V této dokumentaci jsou popsány společné principy a vlastnosti workflow, nápovědy k jednotlivým prvkům workflow jsou k dispozici v místech, kde je workflow definováno či používáno. V rámci jednotlivých podsystémů jsou pak popsána případná specifika systémových workflow (připravených autory programu).
 +
 +Na úvod dokumentace k workflow je nezbytné vysvětlit několik **pojmů a** zabřednout trochu do **filosofie workflow** v Orsoftu Open. Pokud hned neporozumíte,​ nezoufejte. Následují popisy konkrétních systémových workflow s mnoha obrázky! ​ A v závěru kapitoly najdete pár důležitých věcí, které se nepodařilo jinam zařadit.
 +
 +**Workflow umožňuje** definovat, navrhnout, sledovat a vyhodnocovat průběh pracovních postupů či procesů ve firmě. Pracovní postupy jsou složeny z dílčích částí - kroků. Kroky nadefinované v pracovním postupu se postupně aktivují, přidělují se k vyřízení konkrétním osobám, ty k nim případně přidávají konkrétní informace či poznámky a "​krok"​ neboli svůj úkol nějak uzavírají (potvrdí, odsouhlasí,​ zamítnou, vrátí apod.).
 +
 +Důležitou roli ve workflow mají i dokumenty v elektronické podobě. Funkcionalita pro práci s elektronickými dokumenty je také součástí ORCore a ve workflow je plně využívána.
 +
 +**Osoby, které se účastní pracovních postupů**, lze rozdělit podle rolí. **Správce** pracovního postupu je jakýsi dohlížitel nad průběhem pracovního postupu a má některé speciální pravomoci. **Zakladatel** pracovního postupu může „založit“ nový pracovní postup (ale jen na základě existujícího vzoru pracovního postupu). **Účastník** pracovního postupu vykonává příslušnou aktivitu v rámci jednoho kroku pracovního postupu. Všechny osoby, které se účastní pracovních postupů, musí být zadány v souboru Osob a musí mít minimálně přístup k úloze workflow. Týká se to i osob, které přistupují k WF prostřednictvím Orsoftu web.
 +
 +Účastníci pracovních postupů jsou ve správném okamžiku a přehledným způsobem informováni o svých úkolech v pracovních postupech. K tomuto účelu slouží různě zabarvená ikona workflow při vstupu do Orsoftu Open, případně e-mail vygenerovaný a zaslaný účastníkovi příslušného pracovního postupu. V souboru vytvořených konkrétních pracovních postupů jsou jednotlivé postupy rozlišeny barevně podle priorit (nové, probíhající,​ ukončené). Nad tímto souborem je také možné (a efektivní) využívat různé druhy filtrů. ​
 +
 +**Uzavřené pracovní postupy** je možné (a vhodné) odkládat do **archivu** pracovních postupů – zvýší se tím přehlednost souboru pracovních postupů. Lze využít jak připravených nabídek pro automatickou archivaci, tak provádět ruční uložení ukončených pracovních postupů do archivu. ​
 +
 +Pokud chce firma workflow používat, je dobré si nejdříve uvědomit, kde by to bylo vhodné a zda to bude přinášet nějaký efekt. Vzhledem k tomu, že konkrétní firemní podmínky a potřeby jsou velmi rozmanité, obecně se doporučuje předem provést analýzu vytipovaných oblastí vhodných pro workflow za účasti konzultantů Orsoftu Open.
 +
 +===== Konfigurace workflow =====
 +
 +Před prvním používáním workflow v organizaci je nutné nastavit/​zkontrolovat konfiguraci pro potřeby workflow. Nastavení ke k dispozici na Základní část - Administrace - Parametry - Konfigurace - Konfigurace workflow.
 +
 +{{:​orsoftopen:​o0:​workflow:​konfiguracew.png?​400|}}
 +
 +První položku - používání workflow zaškrtneme až v okamžiku, kdy začínáme nastavovat první workflow - tedy před zahájením aktivního používání workflow. Pokud není v organizaci workflow používáno,​ nemělo by to být zaškrtnuto,​ protože jinak by se na mnoha místech prováděly operace a testy související s workflow a zbytečně by zdržovaly chod programů. Význam dalších položek v konfiguraci je zřejmý z jejich názvu.
 +
 +Pokud nebyly v organizaci zatím používány elektronické dokumenty, je třeba také nastavit konfiguraci a další parametry pro elektronickou komunikaci.
 +
 +===== Definování Worflow =====
 +
 +Po analýze je dalším logickým krokem definování workflow, jehož součástí je i nastavení všech číselníků používaných ve workflow. Část číselníku pro workflow na dodávána ve vzorové podobě - tyto číselníky je třeba hned na počátku naimportovat. Import se provádí v nabídce Základní část - Administrace - Mimořádné akce - Import + vybere se skupina číselníků pro workflow. Přístup k aktualizaci těchto číselníků je v nabídce Základní část - Administrace - Workflow - Definice workflow. Podrobné nápovědy jsou k dispozici u jednotlivých číselníků.
 +
 +