Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Přístupová práva

Skupina voleb pro správu oprávnění v systému Orsoft Open:

  • Uživatelé - Seznam uživatelů, kteří se mohou přihlásit do systému Orsoft Open, resp. seznam přihlašovacích jmen (loginů). Každý uživatel musí být přidělen nějaké osobě.
  • Osoby - Seznam všech osob v systému, se kterými se v Orsoftu pracuje. Některé z nich mohou mít právo pracovat s Orsoftem, tj. mají přiděleného uživatele resp. login, jiné nikoliv.
  • Správa profilů - Definice profilů oprávnění a administrátorských filtrů.
  • Přihlášení uživatelé - Přehled uživatelů aktuálně přihlášených do systému s možností zasílat zprávy uživatelům.