Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Uživatelský druh

Uživatelský druh aktivity CRM (tabulka OHAKTDRUH). Jedná se o uživatelsky volitelné rozšíření ke standardnímu číselníku Druhů aktivit. Lze zde definovat parametry, dle kterých se může řídit editace nebo zpracování aktivity.

Lze pořizovat tyto údaje:

 • Klíčové údaje
  • Kód - kód uživatelského druhu aktivity. Doporučeno odvozovat od kódu druhu aktivity v číselníku O0ciselnik-OHAKTDRUH
  • Název - název uživatelského druhu aktivity
  • Druh - druh aktivity dle číselníku O0ciselnik-OHAKTDRUH
  • Pořadí - pořadí aktivity (znakově). Dle této položky se budou abecedně řadit položky v nabídce při výběru.
 • Následná aktivita - pro daný uživatelský druh aktivity lze definovat tzv. následnou aktivitu, jejíž založení se nabídne po ukončení aktivity stávající. Následnou aktivitu lze definovat buď pomocí uživatelského druhu aktivity (atribut Kód) nebo pomocí druhu aktivity (atribut Druh). Uživatelský druh aktivity (atribut Kód) má přednost před druhem aktivity (atribut Druh). Aktivita, která má definovanou následnou aktivitu, se označuje jako Pokračovací aktivita.
  • Kód - kód následné uživatelské aktivity dle tabulky OHAKTDRUH. Je potřeba vyplnit v případě, že se po ukončení aktivity má automaticky nabídnout založení tzv. následné aktivity.
  • Druh - druh následné aktivity dle číselníku O0ciselnik-OHAKTDRUH. Je potřeba vyplnit v případě, že se po ukončení aktivity má automaticky nabídnout založení tzv. následné aktivity. Druh Neurčen (NEU) se za následnou aktivitu nepovažuje.
 • Parametry
  • Automaticky odeslat e-mail - je-li zaškrtnuto, odešle se automaticky po uložení nové aktivity mail zodpovědným osobám (Zodpovídá, Vyřizuje). Odeslání mailu lze zkontrolovat v poštovním deníku (Další nabídka/Poštovní deník).
 • Pro předvyplnění aktivity - údaje se předvyplňují pouze u nově zakládané aktivity
  • Předmět - text pro předvyplnění do pole Předmět
  • Šablona Popis - kód šablony, jejíž obsah se předvyplní do pole Popis
  • Šablona Závěr - kód šablony, jejíž obsah se předvyplní do pole Závěr
  • Čas plánovaný od - čas pro předvyplnění do pole Čas plánovaný od
  • Čas plánovaný do - čas pro předvyplnění do pole Čas plánovaný do
  • Plánovaná doba - plánovaná doba trvání aktivity. Jeli vyplněn také Čas plánovaný od, vypočte se z něho Čas plánovaný do přičtením plánované doby.
  • Čas skutečný od - čas pro předvyplnění do pole Čas skutečný od
  • Čas skutečný do - čas pro předvyplnění do pole Čas skutečný do
  • Skutečná doba - skutečná doba trvání aktivity. Jeli vyplněn také Čas skutečný od, vypočte se z něho Čas skutečný do přičtením plánované doby.