Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Druh

Druh aktivity CRM (číselník OHAKTDRUH, tabulka O0CISELNIK) - druh aktivity. Standardní hodnoty jsou níže. Údaje s tučným kódem nemažte, pracují s nimi programy. Viz též číselníky CRM.

 • Informace (INF)
 • Oznámení (OZN)
 • Pozvánka (PZV)
 • Upomínka (UPO)
 • Nabídka (NAB)
 • Požadavek (POZ)
 • Reklamace (REK)
 • Schůzka (SCH)
 • Služební cesta (SCE)
 • Uživatelský (UZI)
 • Neurčen (NEU)
 • (Reklamace ZIS (REZ)) - pouze pro úlohu ZIS

Pomocí druhu aktivity může být definována tzv. Pokračovací aktivita. Tím je umožněno určité řetězení aktivit.