Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Pokračovací aktivita

Aktivitu lze založit jako tzv. pokračovací aktivitu. Pokračovací aktivita se vyznačuje tím, že v okamžiku, kdy se její stav změní na Ukončená, je uživatel automaticky přesměrován na založení nové, tzv. následné aktivity. Tím lze aktivity určitým způsobem řetězit.

Aktivita se chová jako pokračovací tehdy, má-li nastaven Druh nebo Uživatelský druh, který má vyplněnou položku Následná aktivita. Následná aktivita může být definována buď kódem druhu aktivity nebo kódem uživatelského druhu aktivity, přičemž uživatelský druh má přednost. Potom se po změně stavu aktivity na Ukončená a jejím uložení automaticky otevře okno detailu pro založení nové následné aktivity s předvyplněným druhem resp. uživatelským druhem. Pokud bude následná aktivita sama také pokračovací, příp. shodného druhu jako prvotní pokračovací aktivita, bude se pokračování opakovat, tj. aktivity se budou řetězit (např. může být požadavek vždy po ukončení schůzky naplánovat ihned příští následnou schůzku nebo po ukončení služební cesty sepsat informaci o výsledku apod.).

Založení následné aktivity je podmínkou pro ukončení původní pokračovací aktivity. Pokud následnou aktivitu neuložíte, bude původní pokračovací aktivita vrácena do neukončeného stavu.

Při praktickém nastavení lze vybraným druhům aktivit nebo uživatelským druhům aktivit přímo vyplnit následnou aktivitu, tím se daný druh aktivity stane pokračovacím. Druhou možností je k běžnému druhu aktivity vytvořit odvozený druh, a tomu přiřadit následnou aktivitu. Pokud se má vytvořit odvozený druh aktivity, musí jeho kód začínat shodně s původním druhem, aby s ním aplikace pracovala odpovídajícím způsobem. Tedy např. ke schůzce s kódem „SCH“ vytvořit pokračovací schůzku s kódem „SCHp“. U uživatelských druhů aktivity toto není nutné, pro přehlednost je ale i zde vhodné vytvářet názvy kódů systematicky.

Příklad definice pokračovacího druhu aktivity:

Hláška při ukončení pokračovací aktivity:

Příklad definice pokračovacího uživatelského druhu aktivity: