Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Hromadné změny

Zde jsou umístěny hromadné změny pro správu CRM:

  • Zodpovědná osoba v Obchodních vztazích - slouží k hromadné změně zodpovědné osoby u vybraných obchodních vztahů. Po spuštění volby se zobrazí seznam obchodních vztahů s možností hromadného výběru (se zaškrtávacími poli vlevo), lze buď zaškrtávat jednotlivě nebo hromadně s využitím rychlých filtrů. Po výběru vztahů se pokračuje tlačítkem Změnit hromadně osobu, kdy se vybere požadovaná osoba a potvrdí se spuštění akce. Průběh akce zobrazuje počítadlo a je zaznamenán v logu Orsoftu.
  • Zodpovědná osoba v Aktivitách - slouží k hromadné změně zodpovědné osoby u vybraných aktivit. Po spuštění volby se zobrazí seznam aktivit s možností hromadného výběru (se zaškrtávacími poli vlevo), lze buď zaškrtávat jednotlivě nebo hromadně s využitím rychlých filtrů. Po výběru aktivit se pokračuje tlačítkem Změnit hromadně osobu, kdy se vybere požadovaná osoba a potvrdí se spuštění akce. Pokud jsou mezi vybranými aktivitami také aktivity ukončené, je uživatel dotázán, zda se má změnit zodpovědná osoba i u nich. Průběh akce zobrazuje počítadlo a je zaznamenán v logu Orsoftu.
  • Změna obchodníka - slouží k náhradě jednoho nebo více obchodníků jinou osobou. Přitom se k novému obchodníkovi přenesou i obchodní vazby obchodníka původního. Po spuštění volby se zobrazí seznam všech obchodníků s možností hromadného výběru (se zaškrtávacími poli vlevo), lze buď zaškrtávat jednotlivě nebo hromadně s využitím rychlých filtrů. Po výběru záznamů se pokračuje tlačítkem Změnit obchodníka, vybere se požadovaná osoba a potvrdí se spuštění akce. Průběh akce zobrazuje počítadlo a je zaznamenán v logu Orsoftu.
  • Změna obchodníka pro vybrané Obchodní vazby - slouží k náhradě jednoho nebo více obchodníků jinou osobou s možností toto provést pouze pro vybrané obchodní vazby. Po spuštění volby se zobrazí seznam všech obchodních vazeb s možností hromadného výběru (se zaškrtávacími poli vlevo), lze buď zaškrtávat jednotlivě nebo hromadně s využitím rychlých filtrů. Po výběru záznamů se pokračuje tlačítkem Změnit obchodníka, vybere se požadovaná osoba a potvrdí se spuštění akce. Průběh akce zobrazuje počítadlo a je zaznamenán v logu Orsoftu. Pokud provedenou změnou dojde k situaci, že některý z původních obchodníků již nemá v rámci jedné firmy žádné obchodní vazby (protože byl nahrazen jiným obchodníkem), tak se takový obchodník ze seznamu obchodníků firmy vyřadí.