Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Zařazení na riziková pracoviště

Z důvodu kompatibility se starým IS Orsoft nebylo možné zasáhnout do jeho datového modelu a rozšířit zařazení zaměstnance o rizikové pracoviště. Navíc, sledování rizik je pouze volitelná nadstavba lékařských péčí a proto musí být její datový model nezávislý.
Z těchto důvodů bylo potřeba vytvořit nadstavbu zařazení zaměstance. Výsledkem bylo zařazení zaměstnance na rizikové pracoviště, a volitelně i na specifickou rizikovou funkci. Zařazení na rizikové pracoviště se váže 1:1 na zařazení zaměstnance.
Účelem této vazby je specifikace toho, jakým rizikům je zaměstnanec při výkonu svých pracovních povinností vystaven.

Přehled okna

Přehled okna 1 Základní údaje.
2 Předpokládané a naměřené úrovně rizik.
3 Evidence lékařských péčí.
4 Zvolené pracovní zařazení zaměstnance.
5 Zvolené rizikové pracoviště.
6 Zvolené riziková funkce. Nepovinný údaj.

Poznámka Pro účely snazšího naplnění zařazení na riziková pracoviště existuje wizard. Můžete jej nalézt v nabídce další. Ve wizardu zvolíte riziková pracoviště a přiřadíte k nim zaměstnance. Po potvrzení je pro každou kombinaci zaměstnance a rizikového pracoviště vytvořeno jedno zařazení na rizikové pracoviště.
Přehled okna

Záložka Rizika na pracovišti

Na levé straně je výčet buď z rizikového pracoviště, nebo z rizikové funkce. Na pravé straně jsou výsledky měření hygieny pro porovnání. Přehled okna