Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Popis funkcí CRM

Úloha CRM je přímo svázána s adresářem dodavatelů a odběratelů, který rozšiřuje o následující entity:

Subjekty

Subjekty a obchodní vztahy rozšiřují adresář dodavatelů a odběratelů o podrobnou klasifikaci (kategorizaci) firem. Klasifikace zahrnuje tyto vlastnosti: Kategorie, Fáze, Význam, Stav, Uživatelská klasifikace, Uživatelská klasifikace 2 a Uživatelská klasifikace 3. Podrobný popis viz editační program Subjekty.

Na rozdíl od adresáře lze v subjektech evidovat nejen aktuální obchodní partnery, ale také potenciální partnery, další subjekty a informace jejich obchodních vztazích . Po uzavření smlouvy lze potenciálního partnera přeřadit do kategorie „Partner“.

K subjektu se eviduje také hlavní kontakt (na straně firmy) a zodpovědná osoba (na straně uživatele), podle kterých lze opět vyhledávat a třídit.

Na subjekt jsou navázány aktivity a kontakty.

Průběžný seznam všech nastalých i budoucích aktivit (událostí) je základním zdrojem informací o stavu a historii obchodního vztahu. Lze jej využít pro operativní i strategické rozhodování při dalším jednání.

Seznam kontaktů obsahuje podrobné informace ke každé kontaktní osobě partnerské firmy, a využívá se při komunikaci, plánování aktivit apod.

Aktivity

Aktivity jsou klíčovou tabulkou CRM, neboť se zde pro každou firmu evidují podrobné informace o všech uskutečněných nebo plánovaných aktivitách (událostech). Aktivita se většinou váže na konkrétní obchodní vztah (firmu), může se ale vázat i na jiné entity. Podrobný popis viz editační program Aktivity.

Aktivity lze klasifikovat těmito atributy: Zdroj, Druh, Priorita, Stav, Uživatelská klasifikace, Uživatelská klasifikace 2 a Uživatelská klasifikace 3.

K aktivitě lze evidovat kontakt a zodpovědnou osobu.

Obsah aktivity popisují atributy Předmět a Popis.

Zde uložená data mohou spolu využitím třídění, výběrů i speciálních funkcí sloužit jak pro okamžité operativní rozhodování při jednání s firmami, tak pro komplexní pohled na stav obchodního vztahu.

Kontakty

V kontaktech lze evidovat podrobné informace ke každé kontaktní osobě včetně kontaktních údajů (telefony, e-mailové adresy apod). Informace se využívají při komunikaci s firmami. Kontakt je zpravidla vázán na obchodní vztah (firmu), ale může stát i samostatně.

Kontakt lze klasifikovat atributem Stav (Aktivní, Neaktivní).

Podrobný popis viz editační program Kontakty.

Kontaktní údaje

V kontaktních údajích jsou fyzicky uložené kontaktní údaje používané v kontaktech. Kontaktní údaje lze obsluhovat i přes samostatný editační program.