Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Společné menu

Společné menu umožňuje spouštět úlohy Orsoftu z prostředí Orsoft Open. Pro správnou funkcionalitu je třeba mít nastaveny následující části systému:

  • - Komunikace mezi klienty Orsoft a Orsoft Open.
  • - Společná data v jednotné databázi.

Komunikace mezi klienty

Komunikace probíhá na koncové stanici, a to předáváním řídících parametrů čekacímu režimu Orsoft z prostředí Orsoft Open. Pro správnou funkčnost je třeba:

  • - Nainstalovat na koncovou stanici obě prostředí klientů Orsoft a Orsoft Open.
  • - Nakonfigurovat klienty pro příslušné servery se společnými daty.
  • - Nastavit příslušné proměnné do startovací dávky klienta Orsoft Open.
  • - Nastavit spouštění „čekacího režimu“ klienta Orsoftu – příslušná startovací dávka.

Nastavení proměnných Orsoft Open

Proměnné se nacházejí ve spouštěcí dávce v adresáři OpenCs:

  • - ORSOFT_CS_DIR - nastavení adresáře, kde je nainstalován klient Orsoft
  • - ORSOFT_CS - datový (aktuální) adresář klienta Orsoft. Sem jsou předávány parametrické požadavky na spuštění funkcionality Orsoftu
  • - ORSOFT_CS _OWAIT_BAT - startovací dávka čekacího režimu Orsoft

Nastavení čekacího režimu Orsoft

Vzorová dávka čekacího režimu je v adresáři „vzor“. Parametry této dávky je třeba nastavit stejně jako jsou nastaveny parametry dávky pro start in-teraktivního klienta Orsoftu. Po startu a přihlášení do Orsoft Open je spuštěna tato dávka pro start čekacího režimu Orsoftu s přihlášením stejného uživatele.

Ověřit spuštění čekacího režimu lze ve Správci úloh: