Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:spravais:oo_aktualizace [2017/11/15 15:16] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Aktualizace =====
 +
 +
 +Aktualizace IS //Orsoft Open// se provádí pomocí jednoduché konzolové aplikace //OMC//.
 +
 +
 +==== Spuštění ====
 +
 +
 +Aplikace OMC se spouští vždy na serveru, kde je nainstalována serverová část //Orsoft Open// či //OR-SYSTEM Open//. Před spuštěním OMC je potřeba zastavit serverový proces, viz //​Administrace Orsoftu Open//.
 +
 +
 +Spuštění OMC se provádí v závislosti na platformě. Na Windows je v adresáři files dávka //​ors-omc.bat//,​ pomocí které se OMC spustí. Na Linuxu se spuštění provede z konzolového administrátorského menu pomocí volby "​A=aktualizace programu z webu".
 +
 +
 +==== Nastavení ====
 +
 +
 +Po spuštění aplikace OMC se zobrazí jednoduché menu. Volbou "​Z"​ lze provést změnu údajů. Tuto změnu je třeba provést při prvním nastavení nebo při změně verze //Orsoftu Open//. Zadávané údaje jsou:
 +
 +    * **Server s aktualizacemi** - zde je třeba zadat <​nowiki>​„www.ortex.cz“</​nowiki>​ (to se také přednabídne).
 +    * **Verze** - zadává se číslo verze, např. "​14.1"​. Při přechodu na novou verzi Orsoftu Open je třeba zde změnit číslo verze.
 +    * **Varianta IS** - zde se zadává, jakou variantu IS používáte. Pokud používáte OR-SYSTEM Open, tak zde vyplňte "​OR-SYSTEM Open", v opačném případě zde ponechte "​Orsoft Open".
 +    * **Které části OR-SYSTEMu Open stahovat** - toto se zadává pouze v případě OR-SYSTEMu Open. Je možné určit, zda se bude stahovat celá aplikace, nebo pouze část. To má význam v případě, že ekonomickou část (ORTEX) je třeba stáhnout ze serveru www.ortex.cz,​ kdežto logistickou část (OR-CZ) z jiného zdroje.
 +    * **Proxy server, port, uživatel a heslo** - je potřeba zadat pouze v případě, že se pro přístup na internet používá proxy server.
 +
 +==== Aktualizace ====
 +
 +
 +Po nastavení aplikace OMC je možné provést vlastní aktualizaci. Ta se spustí ze základního menu pomocí klávesy "​Enter"​. Po spuštění se dotáže na uživatele a heslo používané pro přístup do zákaznické oblasti na serveru [[http://​www.ortex.cz|www.ortex.cz]].
 +
 +
 +Po vyplnění těchto údajů pak dojde k vlastnímu stažení aktuální verze Orsoftu Open ze serveru ORTEXu. Aktualizují se všechny komponenty potřebné pro běh aplikace Orsoft Open, tedy obsah adresářů lib, files, vzor apod. Jediné, co se neaktualizuje,​ je licenční soubor "​install.xml",​ který vzniká při [[orsoftopen:​spravais:​oo_instalace|instalaci]] //Orsoftu Open// z CD na základě zadání licenčního čísla a aktivačního klíče (nebo může být soubor zaslán mailem z obchodního oddělení v případě změn licence).
 +
 +
 +Aktualizace pomocí OMC je připravena tak, aby byla co nejjednodušší. Nelze vybírat, co se má aktualizovat a co ne, ale aktualizuje se vše, co je třeba. Výsledkem je stav, který je zveřejněn na serveru ORTEXu jako oficiální aktuální verze.