Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:spravais:oo_instalace [2017/11/17 16:33] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Instalace =====
 +
 +
 +Instalace IS Orsoft Open se provádí samostatným instalačním programem, který je různý pro platformu Windows a Linux. Oddělená je též instalace serverové části a instalace klienta.
 +
 +==== Instalace serveru na Windows ====
 +
 +Instalace se provede spuštěním programu Orsoft_Open_Srv.exe z adresáře Open na distribučním DVD.
 +
 +{{  :​orsoftopen:​spravais:​oopen_00_spravaiss01.png?​400 ​ }}
 +
 +Zadá se Licenční číslo a Aktivační klíč – ze smlouvy:
 +{{  :​orsoftopen:​spravais:​oopen_00_spravaiss02.png?​400 ​ }}
 +
 +A potvrdí se adresář pro instalaci:
 +{{  :​orsoftopen:​spravais:​oopen_00_spravaiss03.png?​400 ​ }}
 +
 +Při instalaci je možné zvolit jednotlivé součásti:
 +{{  :​orsoftopen:​spravais:​oopen_00_spravaiss04.png?​400 ​ }}
 +
 +A po rekapitulaci následuje vlastní instalace:
 +{{  :​orsoftopen:​spravais:​oopen_00_spravaiss05.png?​400 ​ }}
 +
 +Po instalaci následuje vytvoření licenčního souboru do programového adresáře (lib):
 +{{  :​orsoftopen:​spravais:​oopen_00_spravaiss06.png?​400 ​ }}
 +
 +
 +==== Instalace serveru na Linuxu ====
 +
 +Instalace se provede spuštěním scriptu Orsoft_Open_Srv_Linux.sh z adresáře Open na distribučním DVD.
 +Zadá se cesta k instalačnímu médiu a následně cesta kam se bude instalovat.
 +Poté Licenční číslo a Aktivační klíč – ze smlouvy a po rekapitulaci je instalace zahájena.
 +Na závěr je vytvořen licenční soubor (install.xml) do programového adresáře (lib).
 +
 +
 +==== Instalace klienta na Windows ====
 +
 +
 +Instalace se provede spuštěním programu Orsoft_Open_Cs.exe z adresáře Open na distribučním DVD. V případě Linuxového distribučního DVD se tento instalační program nachází v adresáři windows/​OpenCs“. ​
 +
 +
 +{{  :​orsoftopen:​spravais:​oopen_00_spravaisc01.png?​400 ​ }}
 +
 +
 +Následuje zadání cesty pro instalaci – do toho adresáře by měl mít uživatel práva zapisovat. ​
 +
 +
 +{{  :​orsoftopen:​spravais:​oopen_00_spravaisc02.png?​400 ​ }}
 +
 +
 +Po rekapitulaci je zahájena instalace: ​
 +
 +
 +{{  :​orsoftopen:​spravais:​oopen_00_spravaisc03.png?​400 ​ }}
 +
 +
 +Instalace klienta Open obsahuje pouze spuštěcí dávku a knihovnu. ​
 +
 +
 +{{  :​orsoftopen:​spravais:​oopen_00_spravaisc04.png?​400 ​ }}
 +
 +
 +Před spuštěním je třeba ve spouštěcí dávce nakonfigurovat připojení na server Orsoft Open.
 +
 +
 +{{  :​orsoftopen:​spravais:​oopen_00_spravaisc05.png?​400 ​ }}
 +
 +=====   ​Konfigurace Orsoft Open serveru =====
 +
 +
 +==== Konfigurace serveru na Windows ====
 +
 +
 +Adresář serveru Orsoft Open obsahuje následující podadresáře:​
 +
 +
 +{{  :​orsoftopen:​spravais:​oopen_00_spravaisk01.png?​364x229 ​ }}
 +
 +
 +Adresáře prvotní instalace:
 +
 +
 +    * - Files - utility linuxu
 +    * - Lib - programové knihovny a licenční soubor
 +    * - Vzor - vzorová konfigurace a dávky
 +
 +
 +Založené adresáře konkrétní implementace:​
 +
 +
 +    * - Firma - aktuální datový adresář – obsahuje konfiguraci připojení na DB
 +    * - Log - adresář do kterého jsou přesměrovány výstupy logu
 +
 +
 +Dávky a utility konkrétní implementace:​
 +
 +
 +    * - Omc.cfg - konfigurace připojení pro aktualizaci instalace Orsoft Open
 +    * - Util-ors-omc.bat - kontrola a aktualizace Orsoft Open
 +    * - Util-ors-omc.jar - servisní knihovna aktualizace
 +    * - OpenSRV_log.cmd - zapnutí/​vypnutí logovacího režimu
 +    * - OpenSRV_start.cmd - spuštění serveru Orsoftu Open
 +    * - OpenSRV_stop.cmd - zastavení serveru Orsoftu Open
 +    * - OpenSRV_service.cmd - spuštění serveru Orsoftu Open jako služba
 +
 +==== Konfigurace serveru na Linuxu ====
 +
 +
 +Adresář serveru Orsoft Open obsahuje následující podadresáře:​
 +
 +
 +{{  :​orsoftopen:​spravais:​oopen_00_spravaisk02.png?​328x194 ​ }}
 +
 +
 +Adresáře prvotní instalace: ​
 +
 +
 +    * - files - utility linuxu ​
 +    * - jre - instalace Java Runtime Environment
 +    * - lib - programové knihovny a licenční soubor
 +    * - vzor - vzorová konfigurace a dávky ​
 +    * - protokoly.ins - protokoly z instalace ​
 +    * - ORSOFTOPENSRV - soubor definice serverů Orsoft Open, př.:
 +
 +
 +{{  :​orsoftopen:​spravais:​oopen_00_spravaisk03.png?​400 ​ }}
 +
 +
 +Založené adresáře konkrétní implementace: ​
 +
 +
 +    * - firma - aktuální datový adresář – obsahuje konfiguraci připojení na DB v adresáři „cfg“
 +
 +==== Konfigurace připojení na databázi ====
 +
 +
 +Konfigurace „hibernate.properties“ se nachází v adresáři „firma“ a obsahuje [[:​orsoftopen:​spravais:​oo_hibernate_properties|parametry připojení na zvolenou databázi]]. ​
 +
 +
 +{{  :​orsoftopen:​spravais:​oopen_00_spravaisk04.png?​400 ​ }}