Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:spravais:oo_spolmenu [2016/08/31 09:03] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Společné menu =====
 +
 +Společné menu umožňuje spouštět úlohy Orsoftu z prostředí Orsoft Open. Pro správnou funkcionalitu je třeba mít nastaveny následující části systému:
 +
 +    * - Komunikace mezi klienty Orsoft a Orsoft Open.
 +    * - Společná data v jednotné databázi.
 +
 +
 +==== Komunikace mezi klienty ====
 +
 +Komunikace probíhá na koncové stanici, a to předáváním řídících parametrů čekacímu režimu Orsoft z prostředí Orsoft Open.
 +Pro správnou funkčnost je třeba:
 +    * - Nainstalovat na koncovou stanici obě prostředí klientů Orsoft a Orsoft Open.
 +    * - Nakonfigurovat klienty pro příslušné servery se společnými daty.
 +    * - Nastavit příslušné proměnné do startovací dávky klienta Orsoft Open.
 +    * - Nastavit spouštění „čekacího režimu“ klienta Orsoftu – příslušná startovací dávka.
 +
 +
 +==== Nastavení proměnných Orsoft Open ====
 +
 +Proměnné se nacházejí ve spouštěcí dávce v adresáři OpenCs:
 +
 +{{  :​orsoftopen:​spravais:​oopen_00_spravaism01.png?​400 ​ }}
 +
 +
 +    * - ORSOFT_CS_DIR - nastavení adresáře, kde je nainstalován klient Orsoft
 +    * - ORSOFT_CS - datový (aktuální) adresář klienta Orsoft. Sem jsou předávány parametrické požadavky na spuštění funkcionality Orsoftu
 +    * - ORSOFT_CS _OWAIT_BAT - startovací dávka čekacího režimu Orsoft
 +
 +
 +====   ​Nastavení čekacího režimu Orsoft ====
 +
 +Vzorová dávka čekacího režimu je v adresáři „vzor“.
 +Parametry této dávky je třeba nastavit stejně jako jsou nastaveny parametry dávky pro start in-teraktivního klienta Orsoftu.
 +Po startu a přihlášení do Orsoft Open je spuštěna tato dávka pro start čekacího režimu Orsoftu s přihlášením stejného uživatele.
 +
 +Ověřit spuštění čekacího režimu lze ve Správci úloh:
 +
 +{{  :​orsoftopen:​spravais:​oopen_00_spravaism02.png?​400 ​ }}
 +