Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Charakteristiky

Charakteristiky se používají ke stanovení závazných a všeobecných požadavků pro určitou pracovní funkci. Pro jednu pracovní funkci lze nadefinovat pouze jednu charakteristiku.

Vytvořené charakteristiky jsou následně využívány jako základ pro hodnocení v kvalifikačním listu zaměstnance.


Popis okna

Záložka činností a zodpovědností

Celkový pohled na okno a první záložku. Záložka „Činnosti, zodpovědnosti“ definuje činnosti, které musí zaměstnanec na dané pozici vykonávat, a kompetence, které po tyto účely má.
Seznam vytvořených charakteristik.
Detail vybrané charakteristiky. Obsahuje údaje jako popis charakteristiky, mzdové tarify, apod.
Volba funkce , kterou chceme charakterizovat.
Činnosti a kompetence
stanovené pro danou charakteristiku. Záznamy v tomto přehledu jdou editovat až po založení a uložení záznamu charakteristiky (nadřazený záznam musí existovat, aby pro něj bylo možné zakládat navázané záznamy).
Přehled kvalifikací a požadavků (doporučený obor, délka praxe, vzdělání, odborné způsobilosti, lékařská péče, jazykové znalosti, řidičské oprávnění, schopnost práce s PC, osobnostní profil) - viz následující obrázek.
Obecné činnosti jsou označeny šedou barvou.
Obecné kompetence jsou označeny světle modrou barvou.

Okno je zobrazeno v duálním režimu.

Rozlišují se obecné a osobnostní záznamy činností a kompetencí odborných způsobilostí a lékařské péče

Záložka kvalifikací a požadavků

Tato záložka stanovuje minimální kvalifikace a požadavky, které musí zaměstnanec s danou pracovní funkcí splňovat. Data jsou vybírána převážně z číselníků.
Minimální stupeň vzdělání.
Obor, který by měl zaměstnanec ovládat.
Minimální délka praxe, která je ve funkci požadována.
Odborné způsobilosti jež jsou vyžadovány. Editovatelné jsou pouze sloupce Kategorie a Element. Kategorie jsou nadřazené elementům. Pokud si přejete obecnější požadavek, tak je možné vyplnit pouze samotnou kategorii. Výběr elementu je vázán na hodnotu prvního sloupce, pokud byla kategorie vyplněna, tak jsou nabízeny elementy pouze z vybrané kategorie. Pokud kategorie nebyla zvolena, máte k dispozici celý číselník elementů odborných způsobilostí a po výběru elementu je kategorie automaticky doplněna. Sloupec popis zobrazuje buď popis kategorie, pokud není vyplněn element, nebo popis elementu. Sloupec kód je sestaven jako kombinace: kód kategorie | kód elementu**. V případě, že není vybrán element, tak se zobrazuje pouze kód kategorie.
Lékařské péče, které jsou spjaty s danou funkcí (např. povinné pravidelné prohlídky). Editovatelný je pouze první sloupec, zbylé dva jsou pouze ke čtení. Interval prohlídek je v měsících, počet prohlídek stanovuje požadovaný počet prohlídek v daném intervalu.
Požadovaná úroveň schopnosti práce s počítačem.
Požadovaná skupina řidičského oprávnění.
Osobnostní profil, který by měl zaměstnanec splňovat.
Jazyky, které by zaměstnanec měl ovládat.

Řádky v tabulkách přidáváte/odebíráte pomocí tlačítek „+“ a „-“ v pravém horním rohu těchto tabulek.

Řádky v tabulkách , , a představují pouze vazby na reálné záznamy z číselníků, editovatelné buňky obsahují tlačítko „F2“. Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí výběrové okno s reálným čiselníkem. Po výběru z tohoto okna se nastaví tato hodnota do dané tabulky. Ve výběrových oknech tabulek a jsou povoleny možnosti zakládání a úprav číselníků.