Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:szm:g0_szm_191 [2019/11/18 06:46]
orsoftopen:szm:g0_szm_191 [2019/12/13 12:30] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Seznam změn - Majetek - verze 19.1 ======
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE ze dne 16.12.2019 =====
 +
 +
 +Novinky:​\\ ​ - nad inventurou přibyl nový "​čtyřlístek"​ - oranžový = pouze prošlé inventurou (počet průchodů > 0)\\  \\  Opraveno:​\\ ​ - tisk čárových/​QR kódů celé lokality - oprava výběru DM/OE \\  - oprava dotahování jmen osob v předběžných podkladech pro inventuru - podnik
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE ze dne 2.12.2019 =====
 +
 +
 +Novinky:​\\ ​ - archív majetku - přidán "​čtyřlístek"​ - pro filtr úbytků v daném roce\\ ​ - podniky - v inventurních sestavách přidána možnost třídění/​součtování za závod, středisko, odpovědnou osobu\\ ​ \\  Opraveno:​\\ ​ - oprava pohybů 29 a 47 - kontrola zadání omylem stejného čísla
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE ze dne 18.11.2019 =====
 +
 +
 +Novinky:​\\ ​ - v editaci DM, OE i příslušenství přibyla možnost zaškrtnout,​ že daná položka nebude zahrnuta do inventur - při zakládání inventury se do konkrétní inventury nedostane\\ ​ - inventarizace pomocí čárového kódu - výběr do čtečky je nově možný i za druhy majetku
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE ze dne 4.11.2019 =====
 +
 +
 +Novinky:​\\ ​ - nový úzký inventární soupis obojího majetku pro Radnice\\ ​ - inventurní sestavy obojího majetku - do filtru doplněna možnost výběru za druh majetku a OE\\  - při přepočtu odpisů na Radnici se rozpočítává maskou i pohyb 62 a D3 (transfer)\\ ​ \\  Opraveno:​\\ ​ - chyba spuštění - sestava kompletní protokol o aktualizaci\\ ​ - úpravy hromadných vyřazení (Radnice)\\ ​ - na některých tištěných inventárních kartách opraven tisk výrobního čísla a typu stroje
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE ze dne 14.10.2019 =====
 +
 +
 +Novinky:​\\ ​ - mezi možnosti práce s čárovým kódem nová varianta 5 - vlastní řešení Orsoft - nové řešení inventarizace čárovým kódem zcela a jen od Ortexu bez subdodávek (s možnostmi řešení budou zájemci a uživatelé seznámeni běžnými informačními kanály)\\ ​ - pro hromadné vyřazení jsou k dispozici nově všechny kódy vyřazení\\ ​ - nový výstup (nad kmenem) - přehled technického zhodnocení do Excelu (podnik)\\ ​ \\  Opraveno:​\\ ​ - oprava datumů u volání PAPů (Radnice)\\ ​ - při hromadné změně způsobu účtování musí existovat souvztažnost\\ ​ - úprava práce s číslem souboru u dávkového výstupu do F\\  - při rozdělění 47 se nyní správně kontroluje inventární číslo i na archiv
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE ze dne 23.9.2019 =====
 +
 +
 +Novinky a opravy:​\\ ​ četní přehled do Excelu pro podniky -  doplněny položky způsob odpisování daňový, způsob odpisování účetní a životnost.\\ ​ Kontrola vyplnění cesty COMMON při dávkovém výstupu z majetku do F - pokud není vyplněno, pak nepokračuje.
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE ze dne 2.9.2019 =====
 +
 +
 +Novinka:​\\ ​ Pro knihy majetku, účetní přehledy majetku a přehled - výstup do excelu nově platí, že pokud je v browse zatržena alespoň jedna věta,​\\ ​ jmenovaný výstup tiskne/​exportuje jen "​zatržené"​ věty. Lze tak zkombinovat výběrový filtr a zatržení všech či vybraných jeho vět pro vybraný výstup (obdoba tisku vybraného/​nevybraného souboru v Close).\\ ​ \\  Práce s reálnou hodnotou (Radnice):​\\ ​ Oprava změn 43 (změna oceňovacího rozdílu), B8, B9 (náklady či výnosy z přecenění při prodeji) - práce se znaménkem při zaúčtování.\\ ​ \\  Další opravy:​\\ ​ Oprava programu pro zadání PAPů (Radnice) – pokud byl MD účet „nepapový“,​ tak se špatně vyhodnotilo zpracování a nenabízel se chybně ani ten druhý, i když byl „papový“.\\ ​ Drobné opravy kontrol v registrech majetku..\\ ​ \\  Inventury pomocí čárového kódu:​\\ ​ Pro export teorie do čtečky lze nyní vybírat také podle kapitoly (Radnice).
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE ze dne 22.7.2019 =====
 +
 +
 +Novinka:​\\ ​ Předběžný inventární soupis dlouhodobého majetku s příslušenstvím pro podniky\\ ​ Zakládání inventury - bere v potaz parametr v konfiguraci,​ zda má brát pro příslušenství útvar/​rozpočtovou skladbu a umístění z kmene nebo z věty příslušenství\\ ​ Oprava:​\\ ​ Sestava parcel nad registrem - eliminace úbytků a inventárních čísel "​nepozemků"​ (ty, které mají druh registru/​majetku jiný než parcely).
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE ze dne 15.7.2019 =====
 +
 +
 +Novinka:​\\ ​ Předběžný inventární soupis dlouhodobého majetku s příslušenstvím - ve filtru navíc doplněna možnost volby, zda útvar/​rozpočtovou skladbu pro příslušenství brát z příslušenství,​ nebo z hlavní věty\\ ​ Oprava:​\\ ​ Opraveny kontroly číselníků na registrech majetku.
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE ze dne 1.7.2019 =====
 +
 +
 +Novinka:​\\ ​ Předběžné inventární soupisy obojího majetku - doplněna možnost výběru za druhy majetku\\ ​ Oprava:​\\ ​ Opraven přehled parcel (Radnice) - chyba, kdy u 12-místných inventárních čísel se usekávalo jedno místo.
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE ze dne 17.6.2019 =====
 +
 +
 +Novinka:​\\ ​ Předběžné inventární soupisy - doplněna možnost výběru za část názvu\\ ​ Novinka:​\\ ​ Pro účely importu seznamu majetku oceněného 1,-Kč do účetních výkazů D1 Přílohy (majetek oceněný dle §25 odst.1 písm.k) zákona č.563/1991 ve výši 1,-Kč) byla doplněna položka na druhé záložce inventární karty - příznak tabulky D1 Přílohy. Pokud se tato položka zaškrtne a v účetních výkazech Příloha - seznam majetku oceněného 1,-Kč se dá Import z Majetku, tak všechny inventární karty takto označené se do této tabulky naplní. Původně se tímto importem vybraly všechny karty majetku s pořizovací cenou 1,​-Kč.\\ ​ Oprava:​\\ ​ Opravena chyba u příslušenství,​ kdy po opravě (F3) nešlo uložit.
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE ze dne 10.6.2019 =====
 +
 +
 +Novinky:​\\ ​ Operativní evidence - doplněna "​jednoduchá"​ inventární karta, bez historie\\ ​ Radnice - kombinovaný inventární soupis majetku - doplněny řádky se smlouvami, optimalizováno a zrychleno.
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE ze dne 27.5.2019 =====
 +
 +
 +Novinky:​\\ ​ Změna v názvosloví v sestavách!\\ ​ Sestava zatím označovaná jako "​účetní přehled"​ je nově pojmenována "​doložení odpisů",​ protože jde o doložení odpisů za poslední odpisované období.\\ ​ Ve filtru výstupu se jako defaultní nyní nabízí "​stavový přehled",​ protože je uživatelem obvykle používán jako standardní.\\ ​ \\  Radnice - do inventurních sestav DM doplněna možnost za umístění,​ která tam chyběla.\\ ​ \\  Opraveno:​\\ ​ Radnice - oprava kontroly PAP při pořízení,​ vyřazení a účetních změnách.\\ ​ Obecně - inventární karta s poznámkou - dotahuje prvních 30 poznámek (dosud jen první).\\ ​ Obecně - do sestavy parcel doplněn součet za výměru a celkovou cenu.\\ ​ Obecně - přehled - výstup do Excelu - opraven sloupec pořizovací cena (nebyla viditelná).
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE ze dne 20.5.2019 =====
 +
 +
 +Novinky a opravy:​\\ ​ Při účtování oprava kontroly na účetně uzavřené období.\\ ​ Radnice:​\\ ​ Inventární karta s poznámkou - nebere jen jednu, ale prvních třicet poznámek.\\ ​ U hromadných tisků inventárních karet odstraněna možná chyba při tisku jména osoby.
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE ze dne 13.5.2019 =====
 +
 +
 +Novinky:​\\ ​ Operativní evidence - stejně jako u dlouhodobého majetku je umožněna duplikace poznámky při pořízení nového majetku opisem (F5).\\ ​ Podnik: inventurní soupisy a zápisy DM (včetně předběžného) - nově v nabídce též možnost třídění podle účtů.\\ ​ Radnice: inventurní soupisy OE (včetně předběžného) - nově v nabídce též možnost třídění podle odborů.
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE ze dne 6.5.2019 =====
 +
 +
 +Opraveno:​\\ ​ Obecně - opravena chyba, která mohla způsobit zatuhnutí při spuštění Operativní evidence.\\ ​ Novinky:​\\ ​ Radnice: inventurní soupisy OE (včetně předběžného) v součtované podobě jsou nyní nestránkované.
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE ze dne 29.4.2019 =====
 +
 +
 +Radnice: nová sestava přehled s opravnými položkami (tisky nad DM - Přehledy dlouhodobého majetku).
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE ze dne 15.4.2019 =====
 +
 +
 +Oprava zadání období při vstupu do Operativní evidence (mohlo způsobit neukládání při aktualizaci.
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE ze dne 29.3.2019 =====
 +
 +
 +Novinky:​\\ ​ Radnice - nová sestava (nad kmenem) - předběžný inv.soupis obojího majetku.\\ ​ Radnice - nová sestava (nad změnami) Opis nezaúčtovaných vět.\\ ​ Opraveno:​\\ ​ Opraveno slučování majetku - sloučené číslo jde správně do úbytků jako zvláštní druh úbytku (typ věty 6).\\  Opraven protokol z hromadné změny daňových sazeb pro případy, že je hlášeno, že chybí klasifikace (zařazení majetku).\\ ​ Upraveny sestavy přírůstků a úbytků - namísto položek Organizace-Odbor-Oddělení se tiskne Kapitola-Organizace-Odbor.
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE ze dne 8.3.2019 =====
 +
 +
 +Novinky:​\\ ​ Nad změnovým souborem doplněny "​čtyřlístky"​ pro filtraci nezaúčtovaných vět ap. Opraveno:​\\ ​ V ročním přehledu odpisů opraveny součty při odpisové skupině null nebo prázdné.\\ ​ V sestavě přírůsků inventárních čísel opraveno chybné napočítávání i z minulých let.
 +
 +
 +===== AKTUALIZACE ze dne 7.2.2019 =====
 +
 +
 +Novinky:​\\ ​ Do Plánování odpisů zabudována práce s účetními maskami (plánované odpisy se rozpadají podle definované masky).\\ ​ Nová sestava Protokol z aktualizace za den - v nabídce tisků nad kmenovými daty DM v rámci protokolů je nyní možnost protokolu z aktualizace za zadaný den a zpracovatele (tedy i zpětně).\\ ​ Opraveno:​\\ ​ U inventárních karet a zápiů o zařazení a vyřazení opraven prázdný tisk části karty z registrů, konkrétně z parcel.
 +
 +
 +====== Kompletní verze 19.1 ======
 +
 +
 +Kompletní verze ze dne 19.12.2018
 +
 +
 +===== 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O VERZI 19.1 =====
 +
 +
 +Kompletní verze Orsoftu Open - Majetek bude k dispozici v klientské zóně na [[http://​www.ortex.cz|www.ortex.cz]]. Lze ji nainstalovat na verzi 18.1 podsystému Majetek.
 +
 +
 +===== 2. AKCE SOUVISEJÍCÍ S INSTALACÍ =====
 +
 +
 +Upozornění:​ Pokud provozujete systém Orsoft Open společně se systémem Orsoft nad jedněmi daty, je potřeba **nejdříve nainstalovat a spustit Orsoft Open**. Při prvním spuštění serveru Orsoftu Open se provede automaticky kontrola DB schematu a následně konverze struktur těch DB tabulek, u kterých došlo ke změnám. **Poté můžete instalovat Orsoft** a v něm provést veškeré konverze a nastavení dle změnových listů.
 +===== 3. POPIS PROVEDENCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK =====
 +
 +
 +==== 3.1 Majetek ====
 +
 +
 +Hlavní novinkou, která se objevila již na podzim 2018 je inventarizace majetku pomocí čárového kódu (př. potencionálně pomocí RFID). Další změny probíhají v podsystému kontinuálně.