Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Seznam změn - Majetek - verze 20.1

AKTUALIZACE ze dne 17.2.2020

Opraveno:
- oprava Plánování odpisů - tisk sestavy plánu za zadané období - opraven tisk hodnot a napočítávání pořizovacích cen a oprávek…

AKTUALIZACE ze dne 3.2.2020

Opraveno:
- mimořádná akce „Smazání daňových odpisů“ lze nyní spustit i po vytvoření archivů, aby se dalo točit daňové odpisy-tvorba archivu-tisky z archivu–návrat před výpočet daňových odpisů a tvorbu archivů. Doporučujeme provádět pouze s odbornou asistencí implementátora!
- oprava tisku plánu za zadané období (pořizovací ceny, oprávky)
- oprava tisku dávky OPL do F - „pochroumaně“ tištěné období na dokladu

AKTUALIZACE ze dne 20.1.2020

Opraveno:
- oprava tvorby inv. souboru - ve speciálních případech. jestliže nebyla hlavní věta, nebralo se příslušenství
- oprava výběru podle organizace ve změnovém přehledu - radnice

Kompletní verze 20.1

Kompletní verze ke dn1 1.1.2020

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O VERZI 20.1

Kompletní verze Orsoftu Open - Majetek je k dispozici v klientské zóně na www.ortex.cz. Lze ji nainstalovat na verzi 19.1 podsystému Majetek.

2. AKCE SOUVISEJÍCÍ S INSTALACÍ

Upozornění: Pokud provozujete systém Orsoft Open společně se systémem Orsoft nad jedněmi daty, je potřeba nejdříve nainstalovat a spustit Orsoft Open. Při prvním spuštění serveru Orsoftu Open se provede automaticky kontrola DB schematu a následně konverze struktur těch DB tabulek, u kterých došlo ke změnám. Poté můžete instalovat Orsoft a v něm provést veškeré konverze a nastavení dle změnových listů.

3. POPIS PROVEDENCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK

3.1 Majetek

Změny probíhají v podsystému kontinuálně.