Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:szm:k0_szm_151 [2014/12/15 13:22]
orsoftopen:szm:k0_szm_151 [2014/12/15 14:22] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Seznam změn - Výroba - verze 15.1 ======
 +
 +=====KOMPLETNÍ VERZE =====
 +
 +Kompletní verze ze dne 3.12.2014
 +
 +====1. Základní informace o verzi 15.1.0====
 +Moduly **Prodej, Logistika a Výroba** mají společnou strategii pro přechodné období koexistence původního Orsoftu a nového Orsoftu Open. Základem této strategie je jednotný datový model pro tyto moduly v obou systémech. Realizace této zásady prakticky uživatelům umožňuje střídat práci ​ v původním Orsoftu s prací v novém Orsoftu Open. 
 +
 +V tomto konkrétním případě to znamená, že od verze 15.1 se mohou uživatelé podsystému **Prodej** seznámit s pořizováním vydaných režijních faktur a podsystému **Skladování** s pořizováním skladových pohybů v Orsoftu Open a střídat používání obou systémů.
 +Zásada jednotného datového modelu pro IS Orsoft a Orsoft Open si vyžádala při přechodu na verzi 15.1.
 +konverzi prakticky všech kmenových souborů/​tabulek skladové evidence, do struktur byly přidány nové údaje potřebné pro nasazení ​ Orsoft Open.. Konverze se provádějí v IS Orsoft před spuštěním Orsoft Open !
 +
 +====2. Nutné akce po instalaci verze 15.1.0 ====
 +Provést konverze dle pokynů ve změnových listech pro **Prodej a Skladování**.
 +
 +====3. Pracovní postup přechodu na Orsoft Open====
 +Nutné kroky související s přechodem **Prodeje** nebo **Skladování** jsou popsány v přiloženém dokumentu {{:​orsoftopen:​l0:​szm:​szmOOl_1510.pdf?​linkonly|}}
 +