Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Seznam změn - Výroba - verze 21.1

KOMPLETNÍ VERZE

Kompletní verze ze dne 30.11.2020

1. Základní informace o verzi 21.1.0

Moduly Prodej, Logistika a Výroba mají společnou strategii pro přechodné období koexistence původního Orsoftu a nového Orsoftu Open.

2. Nutné akce po instalaci verze 21.1.0

Nejsou potřeba žádné akce.

3. Popis provedených změn a novinek

3.1. Složení surovin (Nutriční hodnoty, složení, alergeny)

Podobně jako Receptury lze nastavit i Složení surovin, Alergeny a Nutriční hodnoty. Vše je umístěno na záložkách editační obrazovky ve volbě Složení surovin.

Příklad THN číslo 1015 s ceníkovou položkou

3.1.1. Nutriční hodnoty pro ceníkovou položku

]]

3.1.2. Složení surovin pro ceníkovou položku

3.1.3. Alergeny pro ceníkovou položku

Příklad části reportu, kde je vidět rozpad normy na položky a složení suroviny.