Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Orsoft web

Ovládání aplikace

Ovládání Orsoft webu je poplatné ovládání webovské aplikace prostřednictvím webovského prohlížeče.

Jednotlivé volby lze vyvolat pomocí myši - jednoduchým klikem.

Dvojitý klik v seznamu (browsu) zobrazí detail řádku.

Pohyb po jednotlivých polích je pomocí klavesy „Tab“.

Klávesa Enter je použita pro uložení celého vyplněného formuláře.

Přístup do Orsoftu web

Přístup pro jednotlivé osoby do Orsoftu web nastavuje správce v IS Orsoft, a to části „oprávnění“ a případně „přístupová práva“. Na základě tohoto nastavení může být konkrétní osobě omezen přístup k některým funkcím Orsoftu web resp. v oblasti Personalistiky a Mezd může mít přístup pouze k informacím o vlastní osobě.

Jak se pohybovat v Orsoftu web?

Přihlášení

Osoby, které mají přístup do Orsoftu web, musí být správcem IS Orsoft předem zavedeny do tabulky „Oprávnění“. Na vstupní obrazovce do Orsoft web musí každá osoba zadat svůj login a heslo (resp. osobní číslo a heslo). Zatímco login resp. osobní číslo je přiděleno správcem IS Orsoft, heslo lze změnit kdykoliv po vstupu do Orsoftu web.

Odhlášení

K odhlášení z Orsoftu web je určena následující funkce:

Nabídka funkcí (menu)

Po přihlášení do Orsoftu web se v levé části obrazovky objeví nabídka funkcí, kterou má konkrétní osoba k dispozici. Výběr z nabídky lze provádět kliknutím myší na příslušný text či obrázek vedle textu.

Zpět do předchozí nabídky se lze dostat kliknutím myší na text „Návrat“ či obrázek žluté šipky vlevo:

Poznámka: Pokud se pohybujete v základním okně Orsoftu web, nepoužívejte k návratu do nadřazeného menu klávesu „Křížek“ v pravém horním rohu. Tato klávesa slouží k ukončení celého Orsoftu web!

Základní informace

V horní části obrazovky jsou informace o organizaci, přihlášené osobě, období a zároveň je k dispozici funkce pro změnu data, hesla a pro odhlášení z Orsoftu web.

Obsah zbývající části obrazovky se mění podle toho, jaká byla vybrána funkce.

Prohlížení/aktualizace informací v datových tabulkách

Jednou z forem informací v Orsoftu web jsou tabulky, obsahující informace. Nad tabulkou je uveden název tabulky a názvy jednotlivých datových sloupců.

Na pravé straně tabulky jsou umístěny klávesy pro pohyb v tabulce – lze se pohybovat o stránku kupředu či zpět, na začátek tabulky a na konec tabulky.

Pod tabulkou jsou k dispozici další nástroje – nastavení třídění tabulky, vyhledávání v tabulce a klávesa pro pohled na detailní údaje k příslušnému řádku tabulky.

Chceme-li pouze tabulku setřídit, klikneme na šipku vpravo vedle pole třídit a z otevřeného seznamu si vybereme opět kliknutím myší požadované třídění. Chceme-li v tabulce hledat, postupujeme obdobně - do volného pole doplníme hledanou hodnotu a klikneme na klávesu „Hledat“. Hledaná informace bude k dispozici ve zvýrazněném řádku resp. v detailu ke zvýrazněnému řádku.

Po kliknutí na klávesu „Detail“ se zobrazí detailní informace k aktuálnímu (zvýrazněnému) řádku. K některým datovým tabulkám mohou být k dispozici dodatečné funkce – pohledy, tisky a Exporty. Lišta pro volání těchto funkcí je k dispozici nad názvem tabulky.

Tyto dodatečné funkce lze nastavit v IS Orsoft resp. IS Orsoft RADNICE, jejich rozsah je individuální podle potřeb jednotlivých zákazníků. Prakticky jde o pohledy, sestavy, exporty či filtry vytvořené prostřednictvím Generátoru výstupů. Tyto funkce nejsou součástí dodávky standardní dodávky.

Používání tiskových výstupů

Některé informace jsou k dispozici také ve formě tiskových výstupů (vlevo od názvu funkce je malý obrázek tiskárny). Tiskové výstupy se vždy otvírají v novém okně a k dispozici jsou standardní funkce, které jsou v liště nad tiskovým výstupem. Tiskový výstup lze ukončit klávesou „Křížek“ v pravém horním roku okna, které bylo nově otevřeno právě pro tiskový výstup.

Změna období (data)

Při vstupu do Orsoftu web je automaticky nastaveno aktuální datum. Pokud aktuální datum pro některé z funkcí nevyhovuje, je třeba nastavit jiné období (jiný datum). Změna data se provádí kliknutím na aktuální datum a zadáním požadovaného data.

Datum má významnou roli například při tisku výplatního lístku – je třeba zadat měsíc, za který byla mzda vyplácena.

Změna hesla

Jakmile osoba vstoupí do Orsoftu web, má možnost si změnit své heslo zde: