Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Orsoft web

Zobrazení dat

Browse – pomocí Oblíbených

Browse dat lze zobrazit pomocí oblíbených, a to s využitím programu „oom-bw“. Tento program lze zavolat přes Alt-R, se zadáním příslušných parametrů:

Je-li hodnota parametru P1 rovna „help“, zobrazí se následující nápověda:

Program zobrazí data k příslušnému datovému slovníku. A to dle zadaného browse, dle browse pomocí DSP, dle browse pomocí DSP v datovém slovníku, nebo pouze dle datového slovníku.

Tímto programem lze zobrazit v Orsoft webu též detail věty z browse, a to pomocí zadaného DSP. Toto DSP je poslední hodnotou v parametru.

Výsledek je pak následující:

Browse – pomocí Pohledu

V každém browse lze použít volbu „Pohledy“ pro zobrazení browse dat pomocí návrhu vytvořeného v Návrháři OOM.

Zde příklad pohledu na Faktury vydané z Adresáře.

Pro zobrazení tohoto pohledu je využito vlastnosti exportu do browse „@EX w“

Browse a Detail – pomocí Pohledu

V každém browse lze použít volbu „Pohledy“ pro zobrazení browse dat pomocí návrhu vytvořeného v Návrháři OOM, v které m se volá program „oom-bw“, podobně jako přes Alt-R.

Pro zobrazení tohoto pohledu je využito vlastnosti exportu do browse „@EX b“.

Pomocí parametru @PAR BROWSE lze zadat volání program „oom-bw“ s příslušným parametrem. Ve finální podmínce lze zadat filtrování dat, např. jen pro aktuální větu.

Je-li zadáno příslušné DSP, lze zobrazit též detail:

Browse a Detail – vytvořený pomocí DSP

DSP je textový soubor, který popisuje umístění jednotlivých prvků na obrazovce Detailu a Browse.

Browse

Browse je popsáno sekcí 1w

Pořadí „t1“ udává, že se jedná o pevný text.

Detail

Detail je popsán sekcí 1*, 2*, atd

Pořadí „t1“ udává, že se jedná o pevný text.