Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Měrné jednotky

Správní program číselníku měrných jednotek

Jedná se o tabulku, která obsahuje všechny používané měrné jednotky. Obsahuje identifikační číslo řádku, díky kterému je možné tento údaj získat z databáze a použít jej i v jiných částech programu. Dále tabulka obsahuje kód jednotky (značka) a název.

Měrné jednotky

Základní jednotky měrných soustav včetně tabulky SI je možné najít zde.
Širší přehled jednotek měrných soustav včetně jejich popisu je možné nalést zde.


Z distribuce jsou již dodávány základní jednotky (kus, metr, kg atd.), které se běžně používají. U uživatele však mohou být jednotky specifické a tak je možné v tomto programu nastavit měrné jednotky tak, jak je v organizaci zvykem a doplnit jednotky, které jsou pro chod organizace nutné.

V programu Katalog položek, kde se měrné jednotky přiřazují jednotlivým položkám, se tyto jednotky vybírají formou „poptextu“ z nabídky. Po doplnění jednotky do tohoto programu a následném výběru v katalogu položek se nová jednotka nezobrazí!!! Nejprve je nutné odhlásit se z OR-SYSTEMu a teprve po novém přihlášení je možné použít i takto nově doplněnou měrnou jednotku.

Základní funkce

Program umožňuje:

  • vytvářet nové položky (jednotlivé řádky tabulky).
  • Aktualizovat existující záznamy (položky).
  • Likvidovat (smazat) již existující záznamy (položky).
  • Přehledně zobrazovat (filtrovat) dle povolených klíčů.
  • Připojit konkrétnímu záznamu poznámku.
  • Exportovat tabulku jednotek (všech, nebo filtrovaných dat) do Excelu (formát .xlsx).
  • Tisknout tabulku jednotek (všech, nebo filtrovaných dat) - příprava dat k tisku.

Prvotní naplnění lze provést převodním programem, který vygeneruje tuto tabulku.
Program dále obsahuje speciální funkci, která při volání tohoto modulu z jiného programu provádí přepočty mezi měrnými jednotkami.