Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Správa číselníků Investic

Zde lze prohlížet nebo editovat číselník Investic. Věta číselníku obsahuje údaje kód + hodnota. Kód je numerický nebo znakový a hodnota textová. Dle parametrů popsaných ve Správě číselníků může číselník uchovávat ještě další numerické a textové hodnoty, případně sadu hodnot z dalšího navázaného číselníku.

Použité barevné rozlišení v browse

Barva sloupce

  • modrá - Kód

Pořizované údaje:

  • Kód - číselný kód položky číselníku
  • Hodnota - textová hodnota položky číselníku
  • další položky - dle konfigurační věty číselníku ve Správě číselníku

Číselník pro Investice - je jenom jeden:

  • Zdroje krytí investic (GIZDROJ)

Fyzicky je číselník pro Investice společný s číselníky pro Majetek, neboť obojí je součástí Správy Majetku.