Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Registr parcel

Informace v tomto registru jsou uspořádány do dvou obrazovek. Na první obrazovce se nacházejí třídící údaje, údaje týkající se katastru nemovitostí a adresní informace. Na druhé obrazovce pak informace mající vztah k daním a poplatkům.

Hlavním klíčem pro větu registru je existující inventární číslo příslušné karty v kmenovém souboru. Při zobrazení registru ve formě „Seznam“ lze vyhledávat a třídit podle těchto položek registru:

 • inventární číslo
 • číslo katastrálního území
 • druh pozemku
 • číslo parcely
 • příznak vlastníka
 • kód vlastníka
 • příznak uživatele
 • kód uživatele

Důležité údaje v registru a jejich kontrola

 • druh pozemku - určuje druh pozemku (F2 - výběr z nabídky možných vyplnění)
 • katastr - 6 míst číslo katastr. území, v které se nachází parcela (výběr F2 z registru katastrů ou-utj)
 • číslo parcely - číslo parcelní v rámci katastru
  • 1 zn. = typ parcely (výběr F2 z nabídky možných vyplnění)
  • 5 zn. = hlavní číslo parcely
  • 3 zn. = podlomení čísla parcely
  • 1 zn. = díl parcely
 • vlastník - identifikace vlastníka
  • 1. zn. = typ vlastníka (F2 - výběr)
  • 13 zn. = alternativní výběr (F2) dle typu vlastníka -IČO, rodné číslo nebo vyplnit
 • uživatel - identifikace uživatele je-li majetek v nájmu
  • 1. zn. = typ uživatele (F2 - výběr)
  • 13 zn. = alternativní výběr (F2) dle typu uživatele -IČO, rodné číslo nebo vyplnit
 • identifikace nájmu - volitelný text pro označení nájmu (je-li majetek v nájmu) - obvykle číslo nájemní smlouvy apod.
 • okres - výběr F2 z číselníku okresů (viz adresář)
 • obec, část, ulice - adresa stavby, budovy
 • číslo popisné - číslo popisné objektu
  • 1.zn. = typ čísla objektu výběr F2 z číselníku ZČ (ov-typob)
  • 2.-5.zn. = vlastní číslo
 • číslo vlastnického listu - číslo listu vlastnictví v rámci KÚ (Katastrálního úřadu)
 • číslo evidenčního listu - číslo evidenčního listu v rámci KÚ
 • číslo mapového listu - list mapy, na němž je parcela zobrazena celá nebo z větší části
 • kód umístění ML - rezerva na umístění parcely
 • třídící údaj 1-3 - uživatelsky volitelné třídící údaje registru
 • cena za 1 m2 - cena za metr čtvereční
 • výměra parcely - výměra v m2
 • využití pozemku - údaj ze seznamu užití nemovitostí (F2 - výběr z číselníku Základní části (ou-nzvp)
 • kultura na pozemku - specifikace typu kultury parcely v závislosti na druhu pozemku (výběr F2 z nabídky možných vyplnění)
 • ochrana pozemku - údaj ze seznamu ochrany nemovitostí (výběr F2 z číselníku Základní části (ou-nzop)
 • bonita pozemku - specifikace bonity pozemku dle BPEJ
 • kód finančního úřadu - výběr F2 z číselníku Majetku - gfinurad
 • klíč daně - způsob výpočtu daně z nemovitosti (výběr F2 z nabídky možných vyplnění)
 • sazba daně z pozemku - v Kč za 1 metr čtvereční dle zákona o dani z nemovitostí
 • koeficient daně - celkový koeficient, kterým se sazba daně z pozemku zvyšuje (podle zákona)
 • daň z pozemku - celková částka daně v Kč
 • klíč zaplacení - příznak zaplacení daně
 • místní poplatek - v Kč, existuje-li
 • právní vztah - výběr F2 z nabídky možných vyplnění
 • právní důvod nároku na osvobození - výběr F2 z číselníku Majetku - gpravduv
 • nárok na osvobození - v metrech čtverečních
 • výše nároku na osvobození - v Kč
 • převažující obor
 • souřadnice X,Y - souřadnice Y,X definičního bodu parcely v metrech v systému S JTSK
 • číselný údaj 1,2 - uživatelsky volitelný číselný údaj


Číselníky pro registr parcel

Číselníky pro list vlastnictví a charakteristiku pozemku

 • glistdr Kód názvů listin
 • glvdopl Kódy druhů údajů právních vztahů
 • gh-nzop Číselník způsobu ochrany pozemku
 • gh-nzvp Číselník způsobu využití pozemku