Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Daňové odpisové skupiny

Jde o jeden ze základních číselníků Majetku. Položky číselníku odpovídají tabulkám daňových odpisových skupin se specifikací lineárního a zrychleného odpisování ze Zákona o dani z příjmu. Jedná se o tyto položky:

 • Odpisová skupina
 • Procento zvýšení odpisu - procento zvýšení odpisu v prvním roce odpisování
 • Odpisové sazby lineární v případě účetního způsobu odpisování 1 je automaticky nastavována:
  • v prvním roce
  • v dalších letech
  • TZ - jedná se o sazbu u majetku, který byl technicky zhodnocen
 • Odpisové sazby degresivní
  • v prvním roce
  • v dalších letech
  • TZ - jedná se o sazbu u majetku, který byl technicky zhodnocen